Εφορίες και ΟΓΑ βάζουν χέρι στο ΕΦΚ πετρελαίου

Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. που έγινε δεκτή από το υπουργείο Οικονομικών ανάβει το «πράσινο φως» για υποχρεωτικούς συμψηφισμούς των ήδη μειωμένων κατά 50% επιστροφών Ε.Φ.Κ. αγροτικού πετρελαίου πρώτα με οφειλές των δικαιούχων αγροτών προς το Δημόσιο (ακόμη και μη ληξιπρόθεσμες) και εν συνεχεία – αν απομένει κάποιο υπόλοιπο – με τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον ΟΓΑ ή προς άλλα ασφαλιστικά ταμεία! Του Γιώργου Παλαιτσάκη Το “πράσινο φως” προς τις Εφορίες, τα Τελωνεία, τον ΟΓΑ και άλλα ασφαλιστικά ταμεία να προχωρούν σε μερικές ή ακόμη και ολικές «κατάσχεσεις» των επιστροφών του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης που δικαιούνται να λάβουν εκατοντάδες χιλιάδες κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, έναντι φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών τους, άναψε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με γνωμοδότηση που εξέδωσε από τον Ιούνιο του 2015 και έγινε πρόσφατα δεκτή από το υπουργείο Οικονομικών!

Σύμφωνα με την γνωμοδότηση, λίγο πριν έρθει η στιγμή να καταβληθούν οι επιστροφές Ε.Φ.Κ. πετρελαίου κίνησης στους αγρότες, οι Εφορίες και τα Τελωνεία θα συμψηφίζουν τα ποσά των οφειλόμενων επιστροφών με ληξιπρόθεσμα ή μη ληξιπρόθεσμα χρέη των δικαιούχων προς το Δημόσιο. Στη συνέχεια, αν μετά τους συμψηφισμούς αυτούς απομένουν ποσά προς επιστροφή, αυτά θα συμψηφίζονται άμεσα με τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές των δικαιούχων προς τον ΟΓΑ ή προς άλλα ασφαλιστικά ταμεία! Αν μετά τους συμψηφισμούς αυτούς απομένει κάποιο υπόλοιπο, τότε αυτό θα εκταμιεύεται και θα καταβάλλεται στους δικαιούχους!

Ουσιαστικά, τα ποσά των επιστροφών Ε.Φ.Κ. αγροτικού πετρελαίου κίνησης τα οποία θα είναι μειωμένα κατά 50% για την περίοδο από την 1η-10-2015 έως την 30η-9-2016 (η οφειλόμενη επιστροφή έχει περιοριστεί από τα 264 ευρώ ανά χιλιόλιτρο στα 130 ευρώ ανά χιλιόλιτρο) θα «κατάσχονται» μερικώς ή ολικώς από το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία έναντι οφειλών των αγροτών που τα δικαιούνται! Τον υποχρεωτικό συμψηφισμό των επιστροφών του Ε.Φ.Κ. του αγροτικού πετρελαίου πρώτα με τις – ληξιπρόθεσμες και μη ληξιπρόθεσμες – οφειλές των δικαιούχων αγροτών προς τη φορολογική διοίκηση και εν συνεχεία με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς τα ασφαλιστικά ταμεία ενέκρινε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την υπ’ αριθμόν 121/2015 γνωμοδότησή του η οποία έγινε δεκτή από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη. Σύμφωνα με την γνωμοδότηση αυτή, η οποία κοινοποιήθηκε με την υπ’ αριθμόν ΠΟΛ.1029/29.2.2016 εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών σε όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες, κατά τη διαδικασία επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου κίνησης στους αγρότες πρέπει να εφαρμόζονται, μεταξύ άλλων, οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών και του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων περί αποδεικτικού ενημερότητας και συμψηφισμού.

Αυτό σημαίνει ότι για να εισπράξουν τις επιστροφές του Ε.Φ.Κ του πετρελαίου κίνησης οι αγρότες θα πρέπει να είναι, κατ’ αρχήν φορολογικά ενήμεροι, δηλαδή να μην έχουν καθόλου οφειλές στις Εφορίες ή στα Τελωνεία, ληξιπρόθεσμες ή μη ληξιπρόθεσμες. Ταυτόχρονα θα πρέπει να έχουν υποβάλει όλες τις απαιτούμενες φορολογικές δηλώσεις των τελευταίων πέντε ετών. Στις περιπτώσεις αγροτών που δικαιούνται επιστροφές Ε.Φ.Κ. για το πετρέλαιο κίνησης που προμηθεύτηκαν και ταυτόχρονα οφείλουν στις Εφορίες ή στα Τελωνεία ποσά ληξιπρόθεσμων ή μη ληξιπρόθεσμων χρεών, οι κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών θα πρέπει πρώτα να συμψηφίζουν τα ποσά των επιστροφών που δικαιούνται οι συγκεκριμένοι αγρότες με τις οφειλές τους προς αυτές και, κατόπιν, να προβαίνουν στην επιστροφή των τυχόν υπολοίπων που απομένουν μετά τους συμψηφισμούς.

Επιπλέον, κατά την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. του πετρελαίου κίνησης στους αγρότες, θα εφαρμόζεται και η διάταξη της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 του άρθρου Πρώτου του ν. 4254/2014 περί παρακράτησης για οφειλές σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.).

Ειδικότερα, από το προς επιστροφή ποσό του Ε.Φ.Κ. το οποίο θα έχει απομείνει κατόπιν της διενέργειας του υποχρεωτικού συμψηφισμού με τις φορολογικές οφειλές κάθε δικαιούχου, θα παρακρατείται στη συνέχεια ποσό μέχρι το ύψος των οφειλών που αντιστοιχούν στις ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές του οικείου ασφαλιστικού φορέα!

Πηγή: dikaiologitika.gr