Προσλήψεις 56 εκπαιδευτικών ενισχυτικής διδασκαλίας (ONOMATA)

Με απόφαση του διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Λάρισας Γιάννη Καψάλη, ανατίθεται η διδασκαλία μαθημάτων της ειδικότητάς τους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου και ωριαίας αντιμισθίας για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα ΣΚΕΔ του ν. Λάρισας, από τον Πίνακα Αναπληρωτών, από 02/3/2016 έως 13-5-2016, στους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

 

received_10208276385492445-1

received_10208276386732476-1

received_10208276389252539-1

received_10208276390292565-1 received_10208276391572597-1