Ενημέρωση για νέα προγράμματα ΕΣΠΑ στο Επιμελητήριο Λάρισας

Το Επιμελητήριο Λάρισας, ύστερα από πρόσκληση που πραγματοποίησε προς την ΑΕΔΕΠ Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος, διοργανώνει στις 3-3-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.30 ενημερωτική εκδήλωση – παρουσίαση των νέων Προγραμμάτων του ΕΠΑνΕΚ – ΕΣΠΑ 2014 -2020 στον 2ο όροφο του Επιμελητηρίου Λάρισας.

Εισηγητές στην εκδήλωση, εκ μέρους της ΑΕΔΕΠ Θεσσαλίας, θα είναι ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας κ. Απόστολος Παπαδούλης και ο Διευθυντής Οικονομικής Παρακολούθησης κ. Παναγιώτης Βενετσάνος.

Μετά το πέρας της παρουσίασης θα ακολουθήσει περαιτέρω ενημέρωση στον 3ο όροφο του Επιμελητηρίου, όπου όποιες από τις εταιρίες συμβούλων – μέλη μας επιθυμούν και εμπλέκονται με το ΕΣΠΑ θα συζητήσουν πιο εξατομικευμένα κατιδίαν με τυχόν ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις – μέλη μας για τα νέα προγράμματα.

Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΑΜ