Από τα 1.319 ευρώ θα ξεκινούν τα ασφάλιστρα ΟΓΑ

Εισφορές που κυμαίνονται από 1.319 ευρώ (για το κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα των 5.626 ευρώ) μέχρι και 16.500 ευρώ τον χρόνο (για το ανώτατο ασφαλιστέο εισόδημα των 70.000 ευρώ) θα κληθούν να πληρώσουν οι αγρότες που θα επιλέξουν ασφαλιστική κατηγορία 16% επί του εισοδήματός τους για κύρια σύνταξη.

Η νέα πρόταση της κυβέρνησης δίνει τη δυνατότητα στους αγρότες να πληρώνουν 16% του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος για κύρια σύνταξη αντί του 20% που προέβλεπε το αρχικό σχέδιο.Ετσι οι αγρότες που δηλώνουν εισοδήματα μέχρι 5.626 ευρώ τον χρόνο θα κληθούν να πληρώσουν 900 ευρώ ετησίως για κύρια σύνταξη, συν 391 ευρώ για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και 28 ευρώ για Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας.

Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, θα ισχύσει μεταβατική περίοδος ώστε οι εισφορές να εκκινήσουν από το 14% του εισοδήματος το 2017, να φτάσουν στο 15% το 2018 και να τερματίσουν στο 16% το 2019.Αντίστοιχη κλιμάκωση θα ισχύσει και για όσους επιλέξουν τελική εισφορά στο 20%, μόνο που η χρονική περίοδος θα είναι μεγαλύτερη και θα αγγίζει την 5ετία ώστε να φτάνει μέχρι και το 2021.

Οσοι επιλέξουν να πληρώνουν εισφορά στο 16% του εισοδήματός τους θα λάβουν τα 16/20 της εθνικής σύνταξης συν το αναλογικό τμήμα που θα αντιστοιχεί στις εισφορές τους.

Η εισφορά 16% υπολογίζεται πως δίνει σύνταξη της τάξης των 483 ευρώ στα 40 χρόνια ασφάλισης, ενώ αν ο αγρότης επιλέξει να πληρώνει εισφορά 20% θα πάρει σύνταξη 604 ευρώ στη 40ετία.

Σημειώνεται πως η βάση υπολογισμού για την εισφορά είναι το καθαρό φορολογητέο εισόδημα του προηγούμενου έτους, αφού δηλαδή αφαιρεθούν οι δαπάνες στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές (του προηγούμενου έτους). Πληροφορίες αναφέρουν πως στο εισόδημα θα λαμβάνονται υπόψη και οι επιδοτήσεις.

Υπενθυμίζεται πως φέτος οι αγρότες θα πληρώσουν εισφορές με βάση τις υπάρχουσες ασφαλιστικές κλάσεις αλλά με αύξηση τρεις ποσοστιαίες μονάδες, αφού θα καταβάλουν το 10% αντί του 7% που πλήρωναν.

Οι κατηγορίες

Οσοι είναι ενταγμένοι στην τρίτη ασφαλιστική κατηγορία (περισσότεροι από τους μισούς αγρότες του ΟΓΑ, δηλαδή 370.000 από τους 612.000) πλήρωναν μέχρι πέρυσι 50,82 ευρώ τον μήνα, δηλαδή 305 ευρώ το 6μηνο και φέτος θα πληρώνουν 72,61 ευρώ τον μήνα, δηλαδή 435 ευρώ το 6μηνο.

Αντίστοιχα, όσοι ανήκουν στη 2η ασφαλιστική κατηγορία θα πληρώσουν φέτος 60,34 ευρώ τον μήνα από 42,24. Από το 2017 οι εισφορές των αγροτών -όπως και όλων των υπόλοιπων ασφαλισμένων- συνδέονται με το εισόδημα με μια μεταβατική περίοδο.

Η κυβέρνηση παρέτεινε την αρχικώς προβλεπόμενη 3ετή κλιμάκωση σε 5ετή, ώστε οι εισφορές να φτάσουν στο 20% το 2021, ενώ έδωσε και τη δυνατότητα επιλογής τελικής εισφοράς στο 16%.

Η αγρότισσα και τα ενήλικα παιδιά της οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης θα μπορούν να ασφαλίζονται με εργόσημο.