Κλικ από τον τελικό στο AEL FC ARENA

Χορηγοί της μετάδοσης στο ifarsala ήταν οι εξής επιχειρήσεις:

ΧΟΡΗΓΟΣ 1 ΧΟΡΗΓΟΣ 2 ΧΟΡΗΓΟΣ 3 ΧΟΡΗΓΟΣ 4

ΚΕΡΚΙΔΑ 2-0079

ΚΕΡΚΙΔΑ 2-0082

ΚΕΡΚΙΔΑ 2-0098

ΚΕΡΚΙΔΑ 2-0100

ΚΕΡΚΙΔΑ 2-0156

ΚΕΡΚΙΔΑ 2-0174

ΚΕΡΚΙΔΑ 2-0217

ΚΕΡΚΙΔΑ 2-0230

ΚΕΡΚΙΔΑ 2-0261

ΚΕΡΚΙΔΑ 2-0265

ΚΕΡΚΙΔΑ 2-0270

ΚΕΡΚΙΔΑ 2-0293

ΚΕΡΚΙΔΑ 2-0317

ΚΕΡΚΙΔΑ 2-0319

ΚΕΡΚΙΔΑ 2-0377

ΚΕΡΚΙΔΑ 2-0447