Στιγμιότυπα: Κερκίδα στο AEL FC ARENA – Γ ΜΕΡΟΣ

Χορηγοί της μετάδοσης στο ifarsala ήταν οι εξής επιχειρήσεις:

ΧΟΡΗΓΟΣ 1 ΧΟΡΗΓΟΣ 2 ΧΟΡΗΓΟΣ 3 ΧΟΡΗΓΟΣ 4

ΚΕΡΚΙΔΑ AEL FC ARENA-0477

ΚΕΡΚΙΔΑ AEL FC ARENA-0482

ΚΕΡΚΙΔΑ AEL FC ARENA-0483

ΚΕΡΚΙΔΑ AEL FC ARENA-0494

ΚΕΡΚΙΔΑ AEL FC ARENA-0505

ΚΕΡΚΙΔΑ AEL FC ARENA-0506

 

ΚΕΡΚΙΔΑ AEL FC ARENA-0566

Σπάσανε και τα “ΓΟΥΡΙΑ” Θοδωρή

ΚΕΡΚΙΔΑ AEL FC ARENA-0567

ΚΕΡΚΙΔΑ AEL FC ARENA-0710

ΚΕΡΚΙΔΑ AEL FC ARENA-0791