Επιδοτήσεις εως 100% για 2.069 δράσεις από το ΕΣΠΑ

Επιδοτήσεις από 40% έως και 100% για επενδυτικά σχέδια σε τουλάχιστον 2.069 επαγγελματικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες φέρνουν οι πρώτες τέσσερις δράσεις του επιχειρησιακού προγράμματος «Επανεκκίνηση» του ΕΣΠΑ συνολικού προϋπολογισμού 252,5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το « Έθνος» τα κύρια σημεία από τους οδηγούς των δράσεων που ανακοίνωσε η ηγεσία του υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με τους όρους, τα κριτήρια και τις επιλέξιμες δαπάνες αλλά και ενδεικτικά ορισμένες από τις οικονομικές δραστηριότητες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν για τς 4 δράσεις είναι τα εξής

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Προϋπολογισμός: 32,5 εκατ. ευρώ
Επιδοτήσεις 100%:
Για επενδυτικά σχέδια έως 50.000 ευρώ
Προθεσμίες υποβολής προτάσεων: 8/3-15/4/2016

Νεοφυής επιχειρηματικότητα
Προϋπολογισμός: 72 εκατ. ευρώ
Επιδοτήσεις 100%:
για επενδυτικά σχέδια από 15.000 έως 60.000 ευρώ
Προθεσμίες υποβολής προτάσεων: 17/3-27/4/2016

Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
Προϋπολογισμός: 78 εκατ. ευρώ
Επιδοτήσεις 40% με προσαύξηση 10% για πρόσληψη προσωπικού:
Για επενδυτικά σχέδια από 15.000 έως 200.000 ευρώ
Προθεσμίες υποβολής προτάσεων: 7/4-20/5/2016

Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών
Προϋπολογισμός: 70 εκατ. ευρώ
Επιδοτήσεις 40% με προσαύξηση 10% για πρόσληψη προσωπικού:
Για επενδυτικά σχέδια από 15.000 έως 150.000 ευρώ
Προθεσμίες υποβολής προτάσεων: 29/3-17/5/2016.