Προσλήψεις στην ΔΕΗ Λάρισας

Την πρόσληψη 38 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας μέχρι 8 μήνες ανακοίνωσε η ΔΕΗ.

Στο Κατάστημα Πωλήσεων Λάρισας θα προσληφθούν 3 άτομα με ειδικότητα ΔΕ – Υπάλληλοι Γραφείου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 29/02/2016 έως και 09/03/2016.