Ηλεκτρονικά η βεβαίωση συντάξεων του ΟΓΑ

Με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω της ιστοσελίδας του ΟΓΑ (www.oga.gr), γίνεται η έκδοση βεβαιώσεων συντάξεων, που μπορεί να αξιοποιηθεί για φορολογική χρήση. Οι συγκεκριμένες βεβαιώσεις αφορούν το φορολογικό έτος 2015 και η έκδοσή τους μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του Οργανισμού.

Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι – συνταξιούχοι που θέλουν να κάνουν λάβουν την εν λόγω βεβαίωση, πρέπει να μεταβούν στην ένδειξη «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΟΓΑ» και ακριβέστερα στην ενότητα «Υπηρεσίες προς το Κοινό», στο πεδίο «Εκτύπωση Βεβαίωσης Συντάξεων για Φορολογική Χρήση».

Ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία ο συνταξιούχος συμπληρώνει τον ΑΜΚΑ, τον Αριθμό Μητρώου Συνταξιούχου (ΑΜΣ) που αποτελείται από 10 αριθμούς, καθώς και τον ΑΦΜ και στη συνέχεια εκτυπώνει την βεβαίωση του. Η ίδια διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης ακολουθείται και για τους δικαιούχους «συντάξεων επιζώντων» (χηρείας – ορφανικές). Η διοίκηση του Οργανισμού επισημαίνει ότι ειδικά οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ, που δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή που ο ΑΜΚΑ ή ο ΑΦΜ δεν έχουν δηλωθεί ή έχουν καταχωρηθεί λανθασμένα, μπορούν να απευθυνθούν στον αρμόδιο Ανταποκριτή του ΟΓΑ για την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης.