ΙΚΑ: Δείτε αν το Βιβλιάριο Υγείας σας είναι θεωρημένο για το 2016

ο ΙΚΑ μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας έχει ήδη ενημερώσει την ασφαλιστική ικανότητα των ασφαλισμένων του και οι δικαιούχοι ασφάλισης μπορούν να μπαίνουν στην ειδική εφαρμογή για να δουν εαν έχει θεώρηση το βιβλιάριο υγείας τους για το 2016 και εως 28/2/2017

Ειδικότερα οι ασφαλισμένοι μπορούν να εισέλθουν στην ειδική εφαρμογή συμπληρώνοντας το ΑΜΚΑ τους το ΑΦΜ τους και το ΑΜΑ τους ώστε να δουν εαν το βιβλιάριο υγείας του έχει θεωρηθεί αυτόματα.

Σύμφωνα με τη Διοίκηση του ΙΚΑ, η υπηρεσία αυτή επιτρέπει, σε ασφαλισμένους, να ενημερώνονται άμεσα εάν περιλαμβάνονται στους δικαιούχους ασφαλιστικής ικανότητας για το ασφαλιστικό έτος 2016

Παράλληλα η ίδια υπηρεσία προσφέρεται από το ΙΚΑ και για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΠΑΔ όπου μπορούν σε ειδικό πεδίο να εισάγουν τα στοιχεία τους και να δουν εάν καλύπτουν τις προϋποθέσεις για την ασφαλιστική ικανότητα.

Να υπενθυμίσουμε ότι η θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας καταργήθηκε

Παράλληλα ακόμη εκκρεμεί η νομοθετική ρύθμιση για την ανανέωση βιβλιαρίου υγείας με 50 ένσημα ενώ μέχρι να νομοθετηθεί προϋπόθεση για την ασφαλιστική ικανότητα είναι τα 100 ένσημα.

Συμπληρώστε παρακάτω τα στοιχεία σας για να δείτε εαν έχει θεωρηθεί το βιβλιάριο υγείας:

ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ