Ανοίγουν διάλογο με τις Γυναίκες των Αγροτικών Συνεταιρισμών

Συνάντηση στελεχών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ), και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) και με εκπροσώπους ομάδας Γυναικείων Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΑΣ) πραγματοποιήθηκε Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου.

Η συνάντηση έγινε στα πλαίσια της συνεργασίας των δύο φορέων (ΥΠΑΑΤ-ΓΓΙΦ) με σκοπό την ενίσχυση του ρόλου των γυναικών στην αγροτική παραγωγή και ιδιαίτερα στους αγροτικούς συνεταιρισμούς,  με συγκεκριμένες δράσεις.

Εκ μέρος των γυναικείων αγροτικών συνεταιρισμών παραβρέθηκαν ο Αγροτουριστικός Οικοτεχνικός Συνεταιρισμός Λιβαδειάς, ο Αγροτουριστικός Συνεταιρισμός Γυναικών Αυλώνος “η ΑΒαλόνα”, ο Συνεταιρισμός Γυναικών Χρυσοβεργίου “η Χρυσή Βέργα»,  ο Γυναικείος Συνεταιρισμός Δαύλειας Βοιωτίας, ο Γυναικείος Συνεταιρισμός Καπανδριτίου, Α.Σ.Ο.Β.Α ΑΙΑΝΤΙΣ.

Στη συνάντηση,  οι εκπρόσωποι των γυναικείων ΑΣ ενημέρωσαν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και που αφορούν κυρίως τα μεγάλα λειτουργικά κόστη (φόροι, ενοίκια, μεταφορικά κλπ) αλλά και τις μεγάλες ελλείψεις σε θέματα δικτύωσης και επικοινωνίας μεταξύ τους, την έλλειψη ενημέρωσης για  προγράμματα χρηματοδότησης και εκπαίδευσης, όπως για τη χρήση  ηλεκτρονικών υπολογιστών,  marketing, ποιότητας και προώθησης των προϊόντων τους.

Τα στελέχη των υπηρεσιών  του ΥπΑΑΤ  και της ΓΓΙΦ  ενημέρωσαν  για τις μέχρι σήμερα ενέργειες αλλά και για τις πολιτικές που μπορούν να υπάρξουν για την υποβοήθηση του έργου τους. Συγκεκριμένα:

•       Για τις από κοινού προτάσεις τους για ένταξη στο  νομοσχέδιο  για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ) άρθρων που ενισχύσουν τους γυναικείους συνεταιρισμούς και τη θέση της γυναίκας αγρότισσας.

•       Για τη δυνατότητα υποστήριξης του έργου τους μέσα από το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης με σκοπό τη δημιουργία δράσεων πληροφόρησης, δικτύωσης, προβολής και ανταλλαγής τεχνογνωσίας, εμπειριών και καλών πρακτικών.

•       την αναζήτηση  εναλλακτικών προσεγγίσεων όσον αφορά τις εισφορές στον ΟΓΑ των γυναικών αγροτισσών.

Τα στελέχη του ΥπΑΑΤ ενημέρωσαν για τη νέα Υπουργική Απόφαση που έχει εκδοθεί με αντικείμενο την οικοτεχνική μεταποίηση με σκοπό τη περαιτέρω στήριξη του αγροτικού εισοδήματος.

Επίσης συζητήθηκαν προτάσεις, όπως: ο σχεδιασμός δράσεων εκπαίδευσης των γυναικείων ΑΣ στη χρήση των Η/Υ, η οργάνωση ημερίδων ενημέρωσης και ανταλλαγής καλών πρακτικών, η ανταλλαγή πληροφοριών με στόχο την αλληλοενημέρωση και την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ τους, η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας με σκοπό την οριζόντια δικτύωσή τους για την προώθηση των προϊόντων τους εντός και εκτός Ελλάδος. Τα στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης της ΓΓΙΦ δεσμεύτηκαν για την ένταξη όλων των ιστοσελίδων και των στοιχείων των Γυναικείων ΑΣ στις ιστοσελίδες τους.

Η συνάντηση αποτέλεσε ένα πρώτο διερευνητικό βήμα με σκοπό την ουσιαστικότερη και μεθοδικότερη υποστήριξη των γυναικείων αγροτικών συνεταιρισμών, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες, σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, με στόχο τη στήριξη των γυναικείων συνεταιρισμών και   τη δημιουργία κινήτρων για την ενίσχυση του ρόλου τους στην αγροτική παραγωγή και στην αγροτική εργασία προκειμένου να διακοπεί η τάση  φυγής τους από το αγροτικό  επάγγελμα.