Σημερινές εικόνες από το συλλαλητήριο των αγροτών στο Σύνταγμα

Τοποθεσία,  Σύνταγμα

received_742392855895815

received_742392915895809

received_742392842562483