Στην εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας μπαίνει η «Επίλεκτος»

Στην εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας επεκτείνει τη δραστηριότητά της η Επίλεκτος μέσω της θυγατρικής Eπίλεκτος Ενεργειακή.

Η εταιρεία κατέθεσε αίτηση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για τη χορήγηση άδειας προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 30 μεγαβάτ και ισχύος 20 ετών.

Ο όμιλος έχει ήδη αξιόλογη παρουσία στην ενέργεια, μέσω των θυγατρικών της Eπίλεκτος Ενεργειακή, Selected Volt και Eπίλεκτος Βιοαέριο Φαρσάλων.

Οι εταιρείες δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης και συναφείς δραστηριότητες.

Με την λήψη της άδειας, η Eπίλεκτος Ενεργειακή θα έχει το δικαίωμα εκτός των άλλων, να συμμετέχει στις δημοπρασίες τύπου ΝΟΜΕ ώστε να τροφοδοτεί με ηλεκτρική ενέργεια τις βιομηχανικές μονάδες του ομίλου.

Πηγή: euro2day.gr