Πρόσθετα φορολογικά έσοδα λόγω αύξησης των ηλεκτρονικών συναλλαγών, σύμφωνα με ανάλυση της Εθνικής Τράπεζας

​Η άνθηση των ηλεκτρονικών πληρωμών συρρικνώνει την παραοικονομία, περιορίζοντας την ύφεση

Η Ελληνική οικονομία συνεχίζει να εμφανίζει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα μετά από μία πολύμηνη δοκιμασία σε ένα περιβάλλον υψηλής αβεβαιότητας, περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων, περιορισμένης ρευστότητας και εφαρμογής νέων δημοσιονομικών μέτρων. Σε ετήσια βάση η ύφεση αναμένεται να είναι πολύ ηπιότερη των αρχικών προβλέψεων για ύφεση -2,3% το 2015.

Η Δ/σης Οικονομικής Ανάλυσης της ΕΤΕ διαπιστώνει ότι η ανθεκτικότητα της οικονομικής δραστηριότητας και κυρίως της ιδιωτικής κατανάλωσης δεν μπορεί να ερμηνευτεί βάσει των συνήθων ερμηνευτικών παραγόντων προσδιορισμού της καταναλωτικής συμπεριφοράς (διαθέσιμο εισόδημα, καταναλωτική εμπιστοσύνη, δημοσιονομικές επιδράσεις και τιμές του πετρελαίου), συνηγορώντας στην ύπαρξη και άλλων υποστηρικτικών παραγόντων που επενέργησαν στην οικονομία κατά το Β” εξάμηνο του 2015.

Το άλμα στις ηλεκτρονικές συναλλαγές — οι οποίες σχεδόν διπλασιάστηκαν σε ετήσια βάση το Β” εξάμηνο του 2015, κυρίως μέσω χρεωστικών και πιστωτικών καρτών αλλά και μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής — συνετέλεσε στη συρρίκνωση της παραοικονομίας και στήριξε τις ανταγωνιστικότερες (κυρίως μεγαλύτερες σε μέγεθος) επιχειρήσεις και το ΑΕΠ. Συγκεκριμένα, η μείωση της εξάρτησης από το ρευστό εκτιμάται ότι συνεισέφερε άμεσα 1,4% στο ΑΕΠ του Β” εξαμήνου του 2015, ενώ μεταφράστηκε σε συνολική ώθηση +0,8% στο ετήσιο ΑΕΠ για το 2015. Ως εκ τούτου, αποτέλεσε βασικό ερμηνευτικό παράγοντα της πολύ πιο ήπιας, από το αναμενόμενο, ύφεσης σε συνδυασμό με τις χαμηλές τιμές πετρελαίου.

Επιπλέον, τόσο τα στοιχεία της πορείας των φορολογικών εσόδων (ανάκαμψη των εσόδων από το ΦΠΑ που υπερέβη σημαντικά την αναμενόμενη απόδοση από την αύξηση των συντελεστών στο 1/5 περίπου των αγαθών και υπηρεσιών, η οποία εφαρμόστηκε το καλοκαίρι) όσο και αναγωγές βασισμένες στην εκτιμώμενη αύξηση των συναλλαγών χωρίς μετρητά κατά την ίδια περίοδο (κατά  90% περίπου, ετησίως το Β” εξάμηνο του 2015 ή σχεδόν +50% περίπου κατά μ.ο. στο σύνολο του 2015) συνηγορούν στην εκτίμηση αυτή.

Υπό αυτό το πρίσμα, το ΑΕΠ αναμένεται να εμφανίσει σταθεροποιητικές τάσεις το 2016 με αυξημένη δυναμική κατά την πορεία του έτους (οριακή μέση μείωση 0,2% ετησίως για το σύνολο τους έτους), ενώ η περαιτέρω συρρίκνωση της παραοικονομίας μέσω αύξησης των ηλεκτρονικών συναλλαγών σε επίπεδα παραπλήσια του ευρωπαϊκού νότου, θα προσθέσει 0,5% στο μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της περιόδου 2016-2020 και περίπου €1,5 δισ. στα φορολογικά έσοδα.

Η διατήρηση αυτής της ευνοϊκής δυναμικής και η επίτευξη των δυνητικών ωφελειών από την συρρίκνωση της παραοικονομίας ανάγεται σε βασική πρόκληση για την οικονομική πολιτική σε μια περίοδο που γίνονται εμφανείς οι αρνητικές επιπτώσεις από τους περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων. Σε αυτό το πλαίσιο, η έγκαιρη παροχή σταθερών κινήτρων για παγίωση και επαύξηση της χρήσης ηλεκτρονικών πληρωμών αποτελεί βασική πτυχή της δημοσιονομικής και διαρθρωτικής στρατηγικής.

Πηγή: taxheaven.gr