Αλλαγή διοίκησης στο ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ

Σε αλλαγή διοίκησης του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ  προχώρησε ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αναστάσιος Πετρόπουλος,  με υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 64 / 9-10-2016).

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ΥΑ, ορίζεται ως Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ ο μηχανικός Κωνσταντίνος Μακέδος του Γεωργίου, σε αντικατάσταση του Ιωάννη Γαμβρίλη ο οποίος παραιτήθηκε. Παράλληλα, αναπληρωτής του ορίζεται ο Θεόδωρος Βασιλείου του Παύλου. Με την ίδια απόφαση ο Κωνσταντίνος Μακέδος ορίζεται ως Α ́ Αντιπρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.ΑΑ.).

Κατά τα λοιπά παραμένουν σε ισχύ οι προηγούμενες αποφάσεις συγκρότησης των οργάνων του ΕΤΑΑ.

Πηγή: portal.tee.gr