Στις Βρυξέλλες ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας για τη σύνοδο της ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

Στις εργασίες της 116ης συνόδου της ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) στις Βρυξέλλες, που θα πραγματοποιηθούν από τις 10 έως της 13 Φεβρουαρίου 2016, θα συμμετέχει ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός. Εκεί οι εκπρόσωποι των τοπικών και περιφερειακών αρχών θα συζητήσουν με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της ΕΕ κ. Donald Tusk τις κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ.

Στην ημερήσια διάταξη της διήμερης συνόδου ολομέλειας βρίσκονται ακόμη, η μετανάστευση, η κλιματική αλλαγή και το δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, η συνεργασία με την Ολλανδική Προεδρία της ΕΕ, το μέλλον της περιφερειακής πολιτικής, καθώς και πολιτικές για τους νέους και την καταπολέμηση της ανεργίας. Παράλληλα, η Συνέλευση θα συζητήσει και θα υιοθετήσειψήφισμασχετικά με το «Χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα Σένγκεν της ΕΕ».

Στους κύριους ομιλητές της συνόδου περιλαμβάνονται ο κ.Tibor Navracsics, επίτροπος αρμόδιος για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τη νεολαία και τον αθλητισμό, ο οποίος θα μιλήσει για την πολιτική νεολαίας και εκπαίδευσης, η κ.Corina Cre?u, επίτροπος αρμόδια για την περιφερειακή πολιτική η οποία θα μιλήσει για τη βελτίωση της ενωσιακής πολιτικής για τη συνοχή, και ο κ.Ronald Plasterk, υπουργός Εσωτερικών και Σχέσεων του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, ο οποίος θα παρουσιάσει τις προτεραιότητες της ολλανδικής Προεδρίας της ΕΕ και θα συζητήσει για τομείς συνεργασίας, όπως το αστικό θεματολόγιο της ΕΕ και η απλούστευση των διαρθρωτικών ταμείων.

Η ΕτΠ θα συζητήσει και θα υιοθετήσει επίσης γνωμοδοτήσεις για τα εξής:

– Ένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά
– Συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο
– Τουρισμός προσαρμοσμένος στις ανάγκες των ηλικιωμένων
– Δεδομένα στον τομέα της αλιείας
– Καινοτομία και εκσυγχρονισμός της αγροτικής οικονομίας
– Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και άλλοι δείκτες τοπικής ανάπτυξης
– Ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της νεολαίας