Διευκρινήσεις ΠΕΔ Θεσσαλίας για την Ηλεκτροκίνηση της Σιδηροδρομικής Γραμμής Παλαιοφάρσαλου – Καλαμπάκας

Διευκρινήσεις του

Προέδρου της ΠΕΔ Θεσσαλίας Γεωργίου Κωτσού

για την Ηλεκτροκίνηση της Σιδηροδρομικής Γραμμής Παλαιοφάρσαλου – Καλαμπάκας

ΟΣΕ ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΣ

Για την αποκατάσταση της αλήθειας και την αποφυγή στρεβλών εντυπώσεων αναφορικά με το έργο της ηλεκτροδότησης της σιδηροδρομικής γραμμής Παλαιοφάρσαλου – Καλαμπάκας έχω να ενημερώσω τα παρακάτω:

1.     Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Θεσσαλίας στην συνεδρίαση της  26ης Ιανουαρίου  2016  ομόφωνα αποφάσισε να:

Α) Να διερευνηθεί  το ενδεχόμενο χρηματοδότησης του έργου «Ηλεκτροδότηση σιδηροδρομικής γραμμής Παλαιοφάρσαλου – Καλαμπάκας» από το Τομεακό Πρόγραμμα  του Υπουργείου  Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων ,  όπως άλλωστε έγινε και με το αντίστοιχο έργο της ηλεκτροδότησης της σιδηροδρομικής γραμμής Λάρισας –Βόλου.

Β). Σε καμιά περίπτωση να μην απενταχθεί το έργο «Ηλεκτροδότηση σιδηροδρομικής γραμμής  Παλαιοφάρσαλου – Καλαμπάκας» από το ΠΕΠ Θεσσαλίας , εάν προηγουμένως δεν διασφαλιστεί η ένταξη και χρηματοδότησή του  από το από το τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου  Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

2.     Το έργο της ηλεκτροδότησης της σιδηροδρομικής γραμμής Παλαιοφάρσαλου – Καλαμπάκας είναι υψίστης προτεραιότητας για την Εθνική Οικονομική ανάπτυξη (ως τμήμα της γραμμής Βόλου – Ηγουμενίτσας που θα πρέπει κάποια στιγμή να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί) , για τη Θεσσαλία και ιδιαίτερα για μας τους Δυτικοθεσσαλούς .

3.     Θεωρούμε όμως ότι είναι αδόκιμο να επιβαρύνεται μ’ αυτό το ΠΕΠ Θεσσαλίας, καθώς το ποσό των 52 εκατομμυρίων € είναι τεράστιο για το Περιφερειακό Πρόγραμμα το οποίο διαθέτει συνολικά 150 εκ. € για αντίστοιχες δράσεις. Το ορθό και δίκαιο θα ήταν να χρηματοδοτηθεί από το Τομεακό Πρόγραμμα του αρμόδιου υπουργείου όπως γίνεται και με την ηλεκτροδότηση της γραμμής Βόλου – Λάρισας.

4.     Αντίστοιχο ζήτημα είχαμε και στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο με την επιβάρυνση του ΠΕΠ Θεσσαλίας με το ποσό των 50 εκατομμυρίων € για τον Ε65. Τότε με συντονισμένες προσπάθειες όλων των Θεσσαλών πολιτικών καταφέραμε και  πείσαμε  τον τότε Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Σουφλιά, να μεταφερθεί αυτή η χρηματοδότηση στο Τομεακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Υποδομών, εξασφαλίζοντας έτσι επιπλέον 50 εκατομμύρια € για να χρηματοδοτηθούν περιφερειακής εμβέλειας έργα στη Θεσσαλία.

5.     Η πρότασή μας είναι προς αυτή την κατεύθυνση: Να επιβαρυνθεί δηλαδή το Τομεακό Πρόγραμμα του αρμόδιου Υπουργείου, ως οφείλει, με τη δαπάνη αυτού του τόσο απαραίτητου για την Εθνική και Τοπική Οικονομία έργου και να διατεθούν τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν για απαραίτητα έργα κυρίως της Δυτικής Θεσσαλίας που τόσο ανάγκη τα έχει.

6.     Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να γίνει απένταξη του έργου από το ΠΕΠ Θεσσαλίας αν πρώτα δεν διασφαλιστεί η ένταξη και χρηματοδότησή του από το Τομεακό Πρόγραμμα του αρμόδιου Υπουργείου.

7.     Στους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ, που προφανώς παρανόησαν την πρότασή μας, τους  παροτρύνω να συνεργαστούμε όλοι μαζί, προς την κατεύθυνση να ξεκινήσουν άμεσα οι ενέργειες για την επέκταση της σιδηροδρομικής γραμμής μέχρι την Ηγουμενίτσα ώστε να ενωθούν τα δύο λιμάνια, Βόλου και Ηγουμενίτσας, με προφανή τα οφέλη για την Εθνική και την Τοπική Οικονομία δεδομένου ότι η χρηματοδότηση της ηλεκτροδότησης της σιδηροδρομικής γραμμής Παλαιοφάρσαλου – Καλαμπάκας είναι ήδη διασφαλισμένη από το ΠΕΠ Θεσσαλίας.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος ΠΕΔ Θεσσαλίας

Γιώργος Κωτσός

Δήμαρχος Μουζακίου