Η πρόταση για αγρότες και ενοίκια

Τα πάνω – κάτω φέρνουν οι φορολογικές αλλαγές με τον ανώτατο τατος συντελεστή φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων να φτάνει στο 50% σύμφωνα με την ελληνική πρόταση που υποβλήθηκε στους δανειστές. Αξίζει να σημειώσουμε ως μέχρι και την τελευταία στιγμή παρέμενε ανοικτό το ενδεχόμενο ο συντελεστής να ξεκινούσε από τις 50.000 ή τις 60.000 ευρώ με την «προβολή» της είσπραξης των επιπλέον 150 εκατ. ευρώ να «φωτογραφίζει» το όριο μάλλον στις 60.000 ευρώ!

ΑΓΡΟΤΕΣ

Ειδικό βάρος έριξε η κυβέρνηση στη φορολόγηση των αγροτών, οι οποίοι παραμένουν στους δρόμους με τα τρακτέρ διαμαρτυρόμενοι για τα νέα μέτρα. Ειδικότερα, όσον αφορά στους συντελεστές φορολόγησης των αγροτών πρόθεση της κυβέρνησης είναι να ισχύσει ένας συντελεστής ο οποίος όμως θα αυξηθεί σταδιακά σε βάθος τουλάχιστον πενταετίας από το 13% που είναι σήμερα στο 26% που προβλέπει η συμφωνία του καλοκαιριού. Για παράδειγμα, για τα εισοδήματα του 2016 θα μπορούσε να αυξηθεί στο 14%, στο 2017 στο 17% και σταδιακά στο 26% έως το 2020.

ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ

Οι εκτιμήσεις της κυβέρνησης είναι πως με τα νέα μέτρα θα προστεθούν στο καθαρό δημοσιονομικό όφελος επιπλέον 140 εκατομμύρια, ποσό το οποίο θα ανέλθει αθροιστικά στα 290 εκατ. ευρώ, από την φορολογία των εισοδημάτων στα ενοίκια. Σύμφωνα με πληροφορίες αυτά θα αθροίζονται με τα ποσά μισθών ή συντάξεων και θα ανεβαίνουν σε κλιμάκια άνω του 11% που ισχύει σήμερα ως τις 12.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα από ακίνητα.

ΟΙ ΚΛΙΜΑΚΕΣ

Να αναφέρουμε ότι η σημερινή κλίμακα προβλέπει τρεις συντελεστές για μισθωτούς και συνταξιούχους.

α) 22% έως τις 25.000 ευρώ

β) 32% στις επόμενες 17.000 ευρώ (σύνολο 42.000 ευρώ) και

γ) 42% για το επιπλέον των 42.000 εισοδήματα και ανώτερο συντελεστή 33% για ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες.

Επίσης στις προθέσεις της κυβέρνησης είναι να υπάρξει προοδευτικότητα στην κλίμακα και προωθείται φορολόγηση εισοδημάτων από επιχειρηματικές και γεωργικές δραστηριότητες σε μια κλίμακα, με κατώτατο συντελεστή φόρου 10% με 15% και ανώτατο στο 50%.

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ 9.950 ΕΥΡΩ

Πάντως, εάν τελικά επιβεβαιωθεί το σενάριο αυτό, η κλίμακα για τους φορολογούμενους με εισοδήματα προερχόμενα κυρίως από μισθούς ή συντάξεις θα έχει αφορολόγητο όριο 9.550 ευρώ που θα πρέπει να καλύπτεται με «πλαστικό χρήμα».

Η κλίμακα των φορολογουμένων, των οποίων το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος δεν προέρχεται από μισθωτή εργασία θα προβλέπει φόρο από το πρώτο ευρώ και μέχρι το επίπεδο των 9.550 ευρώ με συντελεστή 10% με 15%. Και στις δύο παραλλαγές η κυβέρνηση επιδιώκει αυξημένη προοδευτικότητα.

ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ

Κερδισμένοι των αλλαγών είναι μόνο οι ελεύθεροι επαγγελματίες με ετήσιο εισόδημα έως περίπου 42.000 ευρώ καθώς από τη νέα ενιαία κλίμακα θα προκύψουν για αυτούς ελαφρύνσεις. Για παράδειγμα, ελεύθερος επαγγελματίας με ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ πληρώνει σήμερα φόρο εισοδήματος 7.800 ευρώ. Με τη νέα κλίμακα θα κληθεί να πληρώσει 7.100 ευρώ, δηλαδή 700 ευρώ λιγότερα.

ΚΑΙ ΟΙ ΧΑΜΕΝΟΙ

Μεγάλοι χαμένοι των παραπάνω αλλαγών είναι:

– όλοι οι φορολογούμενοι που έχουν ετήσιο εισόδημα άνω των 50.000 ευρώ καθώς πλέον το τμήμα του εισοδήματος πάνω από αυτό το όριο θα φορολογείται με συντελεστή 50%.

Για παράδειγμα, ένας ελεύθερος επαγγελματίας με ετήσιο εισόδημα 70.000 ευρώ ενώ σήμερα πληρώνει φόρο 19.600 ευρώ με την νέα κλίμακα θα κληθεί να πληρώσει 24.300 ευρώ, δηλαδή 4.700 ευρώ περισσότερα. Οι ίδιοι αριθμοί ισχύουν και για έναν μισθωτό με ετήσιο εισόδημα 70.000 ευρώ

– οι φορολογούμενοι που έχουν εισόδημα από πολλαπλές πηγές εισοδήματος καθώς πλέον τα εισοδήματά τους θα αθροίζονται και θα φθάνουν να φορολογούνται με υψηλότερους συντελεστές από αυτούς που φορολογούνται σήμερα.  Για παράδειγμα, ένας φορολογούμενος έχει εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 20.000 ευρώ, από ελευθέριο επάγγελμα άλλες 20.000 ευρώ και από ενοίκια 3.000 ευρώ. Με το σημερινό καθεστώς των ξεχωριστών κλιμάκων για κάθε πηγή εισοδήματος επιβαρύνεται με φόρο εισοδήματος  7.830 ευρώ. Με την άθροιση του εισοδήματός του και τη φορολόγησή του με την ενιαία κλίμακα θα κληθεί να πληρώσει φόρο εισοδήματος 11.360 ευρώ, δηλαδή 3.530 ευρώ περισσότερα

– οι ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν ετήσιο εισόδημα άνω των περίπου 42.000 ευρώ. Ελεύθερος επαγγελματίας με ετήσιο εισόδημα 45.000 ευρώ επιβαρυνόταν με φόρο εισοδήματος 11.700 ευρώ. Με την νέα ενιαία κλίμακα θα κληθεί να πληρώσει φόρο εισοδήματος 12.200 ευρώ, δηλαδή 500 ευρώ περισσότερα.

Η ΝΕΑ ΕΝΙΑΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ

Εισόδημα
Συντελεστής
Έως 25.000
22%
25.000-42.000
32%
42.000-60.000
42%
60.000+
50%