Επιστροφές φόρων για μεταβιβάσεις ακινήτων

Επιστροφές φόρων σε όσους προέβησαν σε μεταβιβάσεις ακινήτων, δωρεές, κληρονομιές ή γονικές παροχές με τις παλαιές αντικειμενικές αξίες από τις 21 Μαΐου 2015 και μετά, προβλέπει η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή.

Ο φόρος θα επαναπροσδιοριστεί και όπου προκύπτουν διαφορές μετά τις μειώσεις των αντικειμενικών αξιών, αυτές θα συμψηφίζονται με οφειλόμενα ποσά.

Στις περιπτώσεις που προκύπτει επιστροφή φόρου η αρμόδια Δ.Ο.Υ. θα εκδίδει σχετική πράξη εντός 90 ημερών, μετά την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης από τον υπόχρεο.