Ξεκινούν οι αιτήσεις για συμμετοχή στις Πανελλαδικές

Από την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου έως τη Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου θα μπορούν να υποβάλουν στο λύκειό τους την αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις όλοι οι υποψήφιοι των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων.

ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΣΤΑ ΛΥΚΕΙΑ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Η προθεσμία ισχύει για όλους τους υποψηφίους, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων είτε με το παλιό-καταργούμενο σύστημα είτε με το νέο σύστημα.

Όπως επισημαίνει το υπουργείο Παιδείας, η προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία Αίτηση-Δήλωση.

Τις επόμενες μέρες θα σταλούν στα Λύκεια οι σχετικές εγκύκλιοι με τα αντίστοιχα υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης.

Η διαδικασία

Ο υποψήφιος θα μπορεί να προμηθεύεται την Αίτηση – Δήλωση που αναλογεί στην περίπτωσή του είτε από το διαδίκτυο, είτε από το Λύκειό του.

Στη συνέχεια  θα συμπληρώνει την Αίτηση – Δήλωση σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο και θα προσέρχεται στο Λύκειό του, για την οριστική ηλεκτρονική υποβολή της.

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, θα αναρτηθούν τα κατά περίπτωση υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης και οι σχετικές εγκύκλιοι που θα περιγράφουν πλήρως τη διαδικασία και τα αναλυτικά δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία υποψηφίου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, μαθητής ή απόφοιτος, παλιό ή νέο σύστημα).