Σεμινάριο για λογιστές στο Οικονομικό Επιμελητήριο

Το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει στη Λάρισα σεμινάριο με θέμα:

«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ε.Λ.Π.)-ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ με Ε.Λ.Π.»

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Λάρισας και θα έχει διάρκεια 20 ώρες.

Αναλυτικά οι ημέρες διεξαγωγής θα έχουν ως εξής:

Τρίτη 9 Φεβρουαρίου
Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου
Τρίτη 16 Φεβρουαρίου
Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου
Σάββατο 20 Φεβρουαρίου

Με ώρα έναρξης τα απογεύματα στις 17:15- 21:00 και το Σάββατο στις 10:15-14:00

Εισηγητής: Κατσίδης Νικόλαος (Ορκωτός Λογιστής)

Τα σεμινάρια διατίθεται Δωρεάν στα μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας και στους Λογιστές – Φοροτεχνικούς που είναι οικονομικά τακτοποιημένοι, καθώς και στους υπαλλήλους των Οικονομικών Υπηρεσιών.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2410 531422 ή στο e-mail oee7pt@oe-e.gr.