Αναζητείται βιώσιμη λύση για την ΕΒΖ

Βιώσιμη λύση για την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης αναζητεί η κυβέρνηση, σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς, καθώς στερεύει η ρευστότητα των 30 εκατ. ευρώ που διασφαλίστηκε πέρυσι τον Μάρτιο με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και την ίδια στιγμή αυξάνονται οι υποχρεώσεις της εταιρείας προς τρίτους.

Η κυβέρνηση αναγνωρίζει το αδιέξοδο, με τον γ.γ. Ενέργειας Στράτο Ζαφείρη να δηλώνει ότι χωρίς αναχρηματοδότηση η εταιρεία έχει διάρκεια ζωής πέντε μηνών.

Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς για την αναζήτηση βιώσιμης λύσης. Τόνισε, μάλιστα, ότι η Τράπεζα Πειραιώς έχει συμφωνήσει να προχωρήσει σε «κούρεμα» δανείου στην περίπτωση που υπάρξει ένα βιώσιμο επενδυτικό σχέδιο. Ο κ. Ζαφείρης τόνισε ότι το σχέδιο αυτό καταρτίζεται ήδη και είναι πολύ πιθανό να ανακοινωθεί σύντομα και θα περιλαμβάνει, εκτός από το «κούρεμα», και αναδιάρθρωση δανεισμού και παραγωγής. Σε ό,τι αφορά τα χρέη της επιχείρησης προς τους τευτλοπαραγωγούς, τα οποία ανέρχονται σε 8 εκατ. ευρώ, θα προέλθουν από την πώληση ακινήτου της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης στο ελληνικό Δημόσιο, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση της Παραευξείνιας Τράπεζας. Οπως εξήγησε ο κ. Ζαφείρης, από τα 30 εκατ. ευρώ που δόθηκαν πέρυσι στην εταιρεία τα 18 διατέθηκαν για την αποπληρωμή του δανείου προς την Τράπεζα Πειραιώς και τα υπόλοιπα για την πληρωμή των αγροτών, των εργαζομένων και των προμηθευτών. Σήμερα, οι συνολικές υποχρεώσεις της εταιρείας προς τρίτους ξεπερνούν τα 150 εκατ. ευρώ. Την τελευταία 8ετία (2008-2015) έγιναν δύο διεθνείς διαγωνισμοί για την εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή στην ΕΒΖ, οι οποίοι όμως κατέστησαν άγονοι. Ο βασικός λόγος της αποτυχίας ήταν ο υπερδανεισμός της επιχείρησης. Η ΕΒΖ μετά και τα περσινά ετήσια αποτελέσματα (Ιούλιος 2014-Ιούνιος 2015) συμπλήρωσε 8 συνεχή χρόνια ζημιών, με τις συνολικές υποχρεώσεις να ξεπερνούν τα 220 εκατ. ευρώ και τις καθαρές ζημίες να διαμορφώνονται στα 72,4 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, όπως είχαν γράψει οι ορκωτοί ελεγκτές στην εξαμηνιαία έκθεση Ιούλιος-Δεκέμβριος 2014, «για την ΕΒΖ ισχύει πλέον το άρθρο 48 του ν. 2190, δηλαδή λύση της εταιρείας ύστερα από αίτημα όσων έχουν έννομο συμφέρον, επειδή το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων είναι κατώτερο του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου».

Οπως αναφέρεται στην ετήσια λογιστική κατάσταση (Ιούνιος 2014-Ιούλιος 2015): «Το υφιστάμενο δάνειο της εταιρείας από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, που μεταβιβάστηκε στο πλαίσιο των σχετικών αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος στις 27.7.2012 από την ΑΤΕ υπό ειδική εκκαθάριση στην Τράπεζα Πειραιώς, ανέρχεται σήμερα, συμπεριλαμβανομένων και των τόκων α΄ εξαμήνου 2015 (1.1-30.6.2015), στο ποσό των 159 εκατ. ευρώ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και ολόκληρη η βραχυπρόθεσμη, ποσού 16 εκατ. ευρώ, χρηματοδότηση της Τράπεζας Πειραιώς προς την εταιρεία για εξόφληση των παραγωγών της προπέρσινης παραγωγής, προς εξασφάλιση της οποίας έχει ενεχυριαστεί ποσότητα 38.000 τόνων ζάχαρης της συγκεκριμένης παραγωγικής περιόδου».

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της διοίκησης, «η Τράπεζα Πειραιώς έχει αρνηθεί να παρέχει περαιτέρω χρηματοδότηση μέχρι να παρουσιασθεί το business plan της επιχείρησης. Γι’ αυτό τον λόγο η ΕΒΖ έχει υπογράψει μια συμφωνία “ειρήνευσης” (standstill agreement), με αποτέλεσμα η Πειραιώς σε μια κίνηση καλής θέλησης να μειώσει το επιτόκιο στα δάνεια της εταιρείας στο 3,5%, ενώ δέχθηκε μέχρι την παρουσίαση του business plan να μην κινηθεί κατά της επιχείρησης».

Παράλληλα, άκαρπες αποδείχθηκαν οι συνομιλίες της ΕΒΖ το περασμένο καλοκαίρι με τεχνικό κλιμάκιο βραζιλιάνικου ομίλου που είχε έρθει στην Ελλάδα και ενδιαφερόταν να επενδύσει 50 εκατ. ευρώ. Στα πλάνα των Βραζιλιάνων επιχειρηματιών η ΕΒΖ θα λειτουργούσε ως ενδιάμεσος μεταποιητικός σταθμός για λογαριασμό του ξένου ομίλου, που θα έστελνε στην ΕΒΖ ποσότητες ακατέργαστης ζάχαρης, για να μετατραπεί στα εργοστάσια σε λευκή κρυσταλλική, και στη συνέχεια θα εξαγόναν στη Ρωσία, όπου σύμφωνα με τους Βραζιλιάνους υπήρχε συμφωνία για εξαγωγή 3 εκατ. τόνων ζάχαρης.

Πηγή: Νέστης Ντόκας Χρύσα Λιάγγου (Καθημερινή)