Μετασχηματίζεται η ΠΑΣΕΓΕΣ

«Πράσινο φως» πήρε η Διοίκηση της ΠΑΣΕΓΕΣ να μετασχηματίσει την Οργάνωση ώστε να έχει νομική, οργανωτική και οικονομική αυτοτέλεια.
Στο πλαίσιο αυτό αναζητείται διεξοδικά ο πιο πρόσφορος τρόπος και διαδικασία.

Η σχετική εισήγηση του Προέδρου Τζανέτου Καραμίχα εγκρίθηκε ομόφωνα και από το Δ.Σ. της ΠΑΣΕΓΕΣ και από τους συμμετέχοντες στην Τακτική Γενική Συνέλευση, που έγινε στην Αθήνα.

Ο κ. Καραμίχας τόνισε ότι οι τρέχουσες ασφαλιστικές και φορολογικές εξελίξεις απαιτούν σύγχρονη και ισχυρή οργανωτική δομή της ΠΑΣΕΓΕΣ, που απαλλαγμένη από βάρη, περιορισμούς και αγκυλώσεις, να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καιρών.

Πηγή: www.paseges.gr