Εως αύριο οι αιτήσεις για το οικογενειακό επίδομα του 2015

Η προθεσμία υποβολής του Α21 – Αίτηση για χορήγηση Ενιαίου Επιδόματος Στήριξης Τέκνων ή/και Ειδικού Επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες- έτους 2015 στο taxisnet λήγει στις 15/01/2016 ημέρα Παρασκευή, αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΟΓΑ.

Περιθώριο έως τις αυριο 15 Ιανουαρίου 2016, έχουν όσοι πολίτες θεωρούν ότι δικαιούνται οικογενειακών επιδομάτων, για το έτος 2015, να υποβάλλουν την απαραίτητη ηλεκτρονική αίτηση Α21.

Μόνο τότε, θα αποκτήσουν το δικαίωμα να λάβουν το ποσό που τους αναλογεί, αφού πρώτα οι υπηρεσίες του ΟΓΑ, ελέγξουν και εγκρίνουν την αίτηση. Εάν παρέλθει η παραπάνω ημερομηνία, χωρίς να υποβληθεί η εν λόγω αίτηση, τότε χάνεται το συγκεκριμένο δικαίωμα.

Να σημειώσουμε εδώ οτι όσοι έχουν κάνει αίτηση δεν χρειάζεται να υποβάλουν νέα για το 2015. Οι αιτήσεις για το επίδομα του 2016 όπως κάθε χρόνο θα υποβληθούν μαζί με τις φορολογικές δηλώσεις. ( δείτε σχετικά με το οικογενειακό επίδομα του 2016).

Επίσης οι γονείς οι οποίοι απέκτησαν νέο τέκνο μέσα στο 2015 χωρίς να το έχουν δηλώσει στην αίτηση Α21 έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν τροποποιητική αίτηση έτσι ώστε να λάβουν αναλογία του επιδόματος για τους μήνες που απομένουν απο την γέννηση του τέκνου εως το τέλος του 2015.