Εκτός 35 χιλιάδες αιτήσεις στο «Εξοικονομώ κατ ́ Οίκον»

Λόγω στενότητας των προθεσμιών ολοκλήρωσης του Προγράμματος, δεν υπάρχουν πλέον τα χρονικά περιθώρια για να πραγματοποιηθούν νέες υπαγωγές και να προλάβουν τα έργα αυτά να υλοποιηθούν εντός της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013» δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης σε ερώτηση του βουλευτή Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας κ. Χαρακόπουλου σχετικά με το «πάγωμα» από μέρους του υπουργείου του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ” οίκον».

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος Εξοικονόμηση κατ” οίκον η επιλεξιμότητα δαπανών έληξε την 31.12.2015. Ως εκ τούτου και δεδομένης της εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων που αφορούν το Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης (μη επιστρεπτέες ενισχύσεις) δεν υπάρχει η δυνατότητα νέων υπαγωγών.

Τα αιτήματα ένταξης, εκτός προϋπολογισμού, στο Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ” οίκον με ημερομηνία 17/11/2015 ανέρχονται περίπου σε 35.715, για τα οποία απαιτούνται 61,32 εκ. ευρώ για να καλυφθούν δάνεια, επιδοτούμενοι τόκοι και έξοδα φακέλου και 297,13 εκ. ευρώ για να καλυφθούν επιχορηγήσεις, κόστος πιστοποιητικών και συμβούλου έργου, υπό του όρους του ισχύοντος Προγράμματος Εξοικονόμηση κατ” οίκον.

Κατά τη διάρκεια του 2015 εντάχθηκαν συνολικά 527 ωφελούμενοι από απελευθέρωση προηγούμενων δεσμευμένων κονδυλίων, η οποία προήλθε είτε από απεντάξεις ωφελουμένων λόγω μη ολοκλήρωσης των έργων είτε από υπαναχωρήσεις ωφελουμένων».

Συνοπτικά τα ποσοτικά στοιχεία σχετικά με την πορεία του έργου:

ΑΙΤΗΣΕΙΣ: 86.703 – ΥΠΑΓΩΓΕΣ: 50.041 – ΤΕΛ. ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ: 44.490 – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ: 35.715.

Σχετικά με την  υλοποίηση του νέου Προγράμματος (2014-20) στην απάντηση του  κ. Σταθάκη αναφέρεται ότι «οι σχετικοί πόροι, για την υλοποίηση  του νέου Προγράμματος ανέρχονται σε περίπου 248 εκ. ευρώ δημόσιας δαπάνης» ενώ εξετάζονται «τα κριτήρια συμπερίληψης των υπαρχουσών αιτήσεων των νοικοκυριών, για τις οποίες εκκρεμεί η ένταξη τους, στο νέο Πρόγραμμα.

Πηγή: portal.tee.gr