Εγκρίθηκε από το υπ. Υγείας η καταβολή εφημεριών για το 2016

Εγκρίθηκε από το υπουργείο Υγείας η καταβολή εφημεριών για το 2016, για γιατρούς και οδοντιάτρους των νοσοκομείων, του ΕΚΑΒ και των δομών παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του ΠΕΔΥ. Οι εφημερίες θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το μηνιαίο πρόγραμμα όπως αυτό θα εγκρίνεται από την διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματος, του ΕΚΑΒ και την διοίκηση της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας και «μέσα στα πλαίσια των διατεθειμένων για το σκοπό αυτό πιστώσεων», αναφέρεται στην απόφαση.

Για τα νοσοκομεία και το ΕΚΑΒ το σύνολο των πιστώσεων ανέρχεται στο ποσό των 216.814.700 ευρώ που κατανέμονται ως εξής:

Για το σύνολο των νοσοκομείων της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας το ποσό ανέρχεται σε 59 εκατ. ευρώ, της 2ης σε 37 εκατ. ευρώ, της 3ης σε 20,5 εκατ. ευρώ, της 4ης σε 27 εκατ. ευρώ, της 5ης σε 19 εκατ. ευρώ, της 6ης σε 34 εκατ. ευρώ, της 7ης σε 15 εκατ. ευρώ, για το ΝΙΜΤΣ 1,73 εκατ. ευρώ, για το Αιγινήτειο 385.760 ευρώ, για το Αρεταίειο 651.000 ευρώ και για το ΕΚΑΒ 2,55 εκατ. ευρώ.

Επίσης εγκρίνεται η καταβολή εφημεριών για γιατρούς και οδοντιάτρους των δομών παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, συνολικού ποσού 24 εκατ. ευρώ. Η κατανομή έχει ως εξής: ΠΕΔΥ 1ης ΥΠΕ 730.730 ευρώ, ΠΕΔΥ 2ης ΥΠΕ 2.676.101 ευρώ, ΠΕΔΥ 3ης ΥΠΕ 3.108.005 ευρώ, ΠΕΔΥ 4ης ΥΠΕ 5.978.700 ευρώ, ΠΕΔΥ 5ης ΥΠΕ 3.538.417 ευρώ, ΠΕΔΥ 6ης ΥΠΕ 6.018.312 ευρώ, ΠΕΔΥ 7ης ΥΠΕ 1.949.735 ευρώ.

Η συνολική δαπάνη που προκαλείται από την απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των 240.814.700 ευρώ για το 2016 και βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου Υγείας.

Πηγή: newsbeast.gr