Παραχώρηση γης του Δημοσίου σε γεωργούς και κτηνοτρόφους

Σε εφαρμογή του σχεδίου για την παραχώρηση αγροτικής γης του Δημοσίου σε αγρότες και κτηνοτρόφους, έναντι προνομιακού τιμήματος, προχωρά άμεσα η κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, το σχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης προβλέπει τη δημιουργία φορέα διαχείρισης που θα παραχωρεί εκτάσεις αλλά και ακίνητα έναντι μισθώματος που θα προκύπτει σε συνάρτηση με την απόδοση των καλλιεργειών ή των μονάδων ώστε να είναι βιώσιμες.

Βασικό κριτήριο για την επιλογή των ενδιαφερόμενων θα αποτελεί η εντοπιότητα. Αίτηση μπορούν να κάνουν ομάδες αγροτών ή μεμονωμένοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι, αρκεί να ανήκουν στους όμορους δήμους.

Προτεραιότητα, ωστόσο, στην ενοικίαση των αγροτικών εκτάσεων δίνεται σε οργανώσεις παραγωγών, σε κατ’ επάγγελμα αγρότες και σε νέους αγρότες-ιδιώτες, ενώ σύμφωνα με την εφημερίδα Έθνος, ρόλο στην τελική επιλογή των ενδιαφερομένων θα παίζουν η ηλικιακή σύνθεση της ομάδας παραγωγών, ο βαθμός εμπειρίας και η πληρότητα επενδυτικού σχεδίου.

Βασικές προϋποθέσεις είναι η εκπαίδευση με ταχύρυθμα σεμινάρια μέσω ΕΛΓΟ και ανώτατο όριο ηλικίας το 55ο έτος της ηλικίας αγροτών και ιδιωτών.
Η αξιοποίηση της περιουσίας βασίζεται σε τρεις πυλώνες: α)  Στην εκχώρηση γεωργικών εκτάσεων με μακροχρόνια ενοικίαση. β) Θα μπορούν να αποτελέσουν εγγυήσεις για χρηματοδότηση επενδύσεων στον αγροτικό τομέα. γ) Επίτευξη λύσης με νομιμοποίηση καταπατημένων εκτάσεων.

Η καταγραφή των εκτάσεων βρίσκεται σε εξέλιξη και τα μέχρι στιγμής στοιχεία καταδεικνύουν κυριότητα σε περισσότερα από 670.000 στρέμματα αγροτικών εκτάσεων και 75.000 στρέμματα δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων.

Πηγή: antenna.gr/news