Μαθήματα για ενήλικες στο Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας

Νέοι κύκλοι μαθημάτων ενηλίκων ξεκινούν στις 21 Ιανουαρίου 2016 στο Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας με τμήματα συζήτησης για θέματα της επικαιρότητας.

Απευθύνονται σε όλους όσοι επιθυμούν να τελειοποιήσουν την ικανότητα έκφρασης στον προφορικό λόγο (απαιτούμενο επίπεδο γνώσης : Β1).

Όσοι μετέχουν σ” αυτά τα τμήματα, μαθαίνουν να γνωρίζουν καλύτερα και να καταλαβαίνουν τη Γαλλία και τον γαλλόφωνο κόσμο μέσα από κείμενα που άπτονται της επικαιρότητας. Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην προφορά και την καλή άρθρωση της γαλλικής γλώσσας.
Η επικαιρότητα
Η Γαλλία στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο περιβάλλον
Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης της Γαλλίας
Η Γαλλοφωνία
Η καλλιτεχνική επικαιρότητα και οι μεγάλες εκθέσεις
Τα κοινωνικά θέματα
Το εκπαιδευτικό σύστημα
Οι νέοι
Η καθημερινή ζωή των Γάλλων: τι άλλαξε τα τελευταία δέκα χρόνια
Η κάθε θεματική ενότητα αναλύεται ταυτόχρονα με την γαλλική επικαιρότητα.

Στην έναρξη του τμήματος θα παρέχεται στους σπουδαστές η αναλυτική λίστα με τις θεματικές ενότητες.

Οι απαιτήσεις, οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των σπουδαστών του κάθε τμήματος θα καθορίζουν την επιλογή των άρθρων εφημερίδων και περιοδικών και των τηλεοπτικών εκπομπών.

Διάρκεια: 13 εβδομάδες (1 ώρα /εβδομάδα)