Νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ για 36.000 άνεργους

Συνολικά 36.000 άνεργους θα αφορούν τα νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ, τα οποία είναι χωρισμένα σε υποκατηγορίες.

Το πρώτο πρόγραμμα αφορά σε 10.000 ανέργους άνω των 50 ετών και προβλέπει την επιχορήγηση επιχειρήσεων για το μισθολογικό κόστος, σε ποσοστό 50%. Θα έχει διάρκεια 18 και 30 μήνες με την προϋπόθεση ότι θα διατηρηθούν οι σχετικές θέσεις εργασίας στις επιδοτούμενες επιχειρήσεις.

Το δεύτερο πρόγραμμα, που αναμένεται να ξεκινήσει τον Φεβρουάριο, αφορά σε 8.000 άτομα που έχουν τελειώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και δεν έχουν κάνει πρακτική άσκηση.

Παράλληλα είναι σε εξέλιξη προγράμματα για 18.000 νέους ανέργους, ηλικίας 18 – 24 ετών που έχουν τελειώσει Γυμνάσιο ή Ενιαίο Λύκειο.

Ένα τρίτο πρόγραμμα θα αφορά νέους ηλικίας 25- 29 ετών, απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Αυτή τη στιγμή είναι εγγεγραμμένα στον ΟΑΕΔ 1.050.000 άτομα, από τα οποία 845.000 αναζητούν εργασίας. Το 10% των εγγεγραμμένων λαμβάνει επίδομα ανεργίας.

Πηγή: antenna.gr/news