Πώς θα γλιτώσετε το τέλος επιτηδεύματος

Με έγγραφο του αναπληρωτή ΓΓΔΕ Γιάννη Μπάκα παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης διακοπής εργασιών πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής, η οποία έληγε στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Μια ακόμα ευκαιρία, έως τις 31 Ιανουαρίου 2016, δίνει το υπουργείο Οικονομικών στους ελεύθερους επαγγελματίες και στις επιχειρήσεις προκειμένου να υποβάλουν χωρίς πρόστιμο εκπρόθεσμη δήλωση διακοπής εργασιών. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να γλιτώσουν από το τέλος επιτηδεύματος, που ανέρχεται στα 650 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες και 1.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις.

Με έγγραφο του αναπληρωτή ΓΓΔΕ Γιάννη Μπάκα, παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης διακοπής εργασιών πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής, η οποία έληγε στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Έτσι, έως τις 31 Ιανουαρίου οι επιτηδευματίες που έχουν σταματήσει να ασκούν το επιτήδευμά τους ή δεν έχουν κάποιο εισόδημα από αυτό, θα πρέπει να δηλώσουν πως διέκοψαν τις εργασίες τους βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής. Εάν περάσει η προθεσμία και δεν δηλώσουν εγκαίρως τη διακοπή εργασιών και το κάνουν μεταγενέστερα, θα θεωρηθεί πως η διακοπή των εργασιών έγινε κατά την ημέρα υποβολής της δήλωσης και θα κληθούν να υποβάλουν όλες τις φορολογικές δηλώσεις και τους αναλογούντες φόρουςγια το ενδιάμεσο διάστημα.

Από το έγγραφο της ΓΓΔΕ προκύπτει ότι τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, για τη διακοπή των εργασιών τους, θα πρέπει να υποβάλουν στον υπάλληλο του τμήματος ή γραφείου της Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της ΔΟΥ, που βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης, τη δήλωση διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας (έντυπο Μ4) στο πλαίσιο της νέας προθεσμίας.

Όσοι αποφασίσουν να διατηρήσουν ενεργά τα βιβλία τους θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα κληθούν να πληρώσουν το τέλος επιτηδεύματος, ανεξάρτητα εάν είχαν δραστηριότητα ή όχι. Για παράδειγμα, ένας φορολογούμενος που ασκούσε κάποιο επιτήδευμα έως το τέλος του 2014 και πλέον δεν το εξασκεί, είτε γιατί έγινε μισθωτός, είτε γιατί πλέον λόγω της κρίσης δεν έχει κάποιο εισόδημα, έχει τη δυνατότητα μέχρι και το τέλος Ιανουαρίου να προχωρήσει σε εκπρόθεσμη δήλωση διακοπής εργασιών. Να διακόψει δηλαδή την άσκηση του επαγγέλματος, δηλώνοντας ότι ουσιαστικά η διακοπή έγινε στο τέλος του 2014.

Πηγή: euro2day.gr