Ευχαριστήρια επιστολή στην Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας

Θα ήθελα με την παρούσα επιστολή να ευχαριστήσω από καρδιάς δημόσια και ιδιαίτερα τους γιατρούς Μιχούλα Ασπασία (Παιδίατρος, Επίκουρη Ιατρός Παιδ/κης Κλινικής Παν. Νοσοκ. Λαρίσης) & Διαμαντόπουλο Σταύρο (Παιδοενδοκρινολόγος, Λέκτορας Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας) για την αμέριστη φροντίδα και συμπαράσταση, την υψηλή επιστημονική επάρκεια και κυρίως για το ανθρώπινο ήθος με το οποίο προσεγγίζουν και φροντίζουν την κόρη μου.

Οι δυο αυτοί υπέροχοι άνθρωποι και επιστήμονες παρέχουν ιδιαίτερη φροντίδα στην κόρη μου αλλά και σε κάθε ασθενή τους ξεχωριστά με ειλικρινές ενδιαφέρον, απλότητα και χαμόγελο κοσμώντας όλον τον ιατρικό κλάδο. Επιπρόσθετα θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για τα αισθήματα σιγουριάς και ασφάλειας αλλά και την ηθική συμπαράσταση που προσφέρουν απλόχερα στην οικογένεια μου για την αντιμετώπιση όλων των θεμάτων που αντιμετωπίζουμε.

Οι ευχαριστίες αυτές έχουν ακόμη περισσότερο βάρος, εφόσον όλοι γνωρίζουμε τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα στον υγειονομικό κλάδο καθώς και την πενιχρή αποζημίωση των ανθρώπων αυτών σε σχέση με τις ανεκτίμητες υπηρεσίες που προσφέρουν.

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση και ευγνωμοσύνη

Ιωάννα Ράπτη – Κοντογιάννη