Προγνωστικά για σήμερα με 3 σημεία

Το πρακτορείο Δημόπουλος στα Φάρσαλα προτείνει για σήμερα 3 σημεία

2026 ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ-ΛΑΤΙΝΑ X

2029 ΜΠΑΡΙ-ΜΠΡΕΣΙΑ X

2032 ΒΕΡΤΣΕΛΙ-ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ X