Συνεργασίας για την Ενίσχυση του Προγράμματος Σίτισης και Προαγωγής Υγιεινής Διατροφής

Υπεγράφη σήμερα, Δευτέρα 21/12/2015, Πρωτόκολλο – ΔΙΑΤΡΟΦΗ σε σχολεία της Ελληνικής Επικράτειας ανάμεσα στο Υπουργείο  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που εκπροσωπήθηκε από τον Αν. Υπουργό κ. Μάρκο Μπόλαρη, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, την Ένωση Φυλής Χολστάϊν Ελλάδας, τη ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ και το Ινστιτούτο Πρόληψη.

Ο Μάρκος Μπόλαρης χαιρέτισε την πρωτοβουλία των Ελλήνων γαλακτοπαραγωγών – κτηνοτρόφων, από τη Μακεδονία και τη Θράκη, τους οποίους το ΥΠΑΑΤ στηρίζει στην προσπάθεια τους για την ποιοτική παραγωγή φρέσκου γάλακτος.

Οι γαλακτοπαραγωγοί κάνουν δωρεά 100 τόνους φρέσκο γάλα για να διανεμηθεί σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στηρίζοντας μαθητές σχολείων της Δυτικής Θεσσαλονίκης, περιοχή που πλήττεται ιδιαίτερα από κρίση. Η περιοχή αυτή της Θεσσαλονίκης εμφανίζει υψηλά ποσοστά ανεργίας, ειδικά μετά το κλείσιμο αρκετών βιομηχανικών μονάδων.

Το γάλα θα συσκευάσει δωρεάν η Μακεδονική Γαλακτοβιομηχανία, προσφέροντας 312.000 συσκευασίες. Η διανομή θα γίνει από το Ινστιτούτο «Πρόληψη». Η αρχική προσφορά από τους γαλακτοπαραγωγούς-κτηνοτρόφους, τη ΜΕΒΓΑΛ και την Πρόληψη αποτιμάται σε 119.000 ευρώ.

Η δωρεά αυτή διπλασιάζεται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το οποίο είναι και ο Μέγας Δωρητής του Προγράμματος από το 2012, επομένως η συνολική προσφορά ανέρχεται σε 238.000 ευρώ.

Το αποτέλεσμα είναι να προστίθενται 25 επιπλέον σχολεία στο Πρόγραμμα, να επωφελούνται 2.358 μαθητές για τη σχολική χρονιά 2015 – 2016, μεταξύ αυτών που έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής και έχει εκτιμηθεί η αναγκαιότητα στήριξής τους.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται από το Ινστιτούτο «Πρόληψη»,  το οποίο επέλεξε τα σχολεία με βάση τις εμπεριστατωμένες έρευνες που έχει διεξάγει.