Εκλογές στην ΕΛΜΕ Λάρισας

Η Τακτική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 17/12/2015 και ώρα 9:30 π.μ. στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο (Ρούσβελτ 59). Οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Λάρισας θα γίνουν μετά το πέρας της Γ.Σ. (1:30μ.μ. ως 7:00μ.μ.) σε αίθουσες του 1ου ΓΕΛ Λάρισας (Ανθίμου Γαζή & Ηπείρου).

Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνονται, επίσης, τα εξής:

«Αποφασίστηκε η χορήγηση (ΔΔΕ ν. Λάρισας αρ. πρωτ. 28629) άδειας απουσίας μιας (1) ημέρας από τα διδακτικά τους καθήκοντα, την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015, σε όλους τους εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν στη Ε.Σ και στις εκλογές.

Δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες (Γ.Σ. και εκλογές) έχουν:

1. Όλοι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην Β΄θμια Εκπαίδευση Λάρισας με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (μόνιμοι, αναπληρωτές, ωρομίσθιοι .

2. Οι αποσπασμένοι από την Β΄θμια στην Α΄θμια Εκπαίδευση Λάρισας καθώς και οι αποσπασμένοι (μέλη ΕΛΜΕ) σε βιβλιοθήκες, ΓΑΚ και άλλους φορείς του δημοσίου.

3. Οι αποσπασμένοι από άλλον Νομό.

Στην περίπτωση των αποσπασμένων συναδέλφων θα πρέπει να προσκομιστεί στην ΕΛΜΕ Λάρισας βεβαίωση μέλους και καταβολής εισφοράς από την ΕΛΜΕ που ανήκουν.

Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει και με αποστολή της βεβαίωσης από την ΕΛΜΕ οργανικής θέσης (μετά από επικοινωνία του ενδιαφερόμενου εκπαιδευτικού) στην ΕΛΜΕ Λάρισας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στην περίπτωση που δεν έχει καταβληθεί η συνδρομή στην ΕΛΜΕ οργανικής θέσης, καταβάλλεται στην ΕΛΜΕ Λάρισας.

Η ετήσια συνδρομή για ΑΔΕΔΥ, ΟΛΜΕ, ΕΛΜΕ είναι 16€ (10€ για αναπληρωτές, ωρομίσθιους).

Οι κάρτες της ΟΛΜΕ θα μοιράζονται κατά την ψηφοφορία σε όσους και όσες ψηφίζουν.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι, για την αποφυγή πρόσθετης ταλαιπωρίας τους την ημέρα των εκλογών, να ελέγξουν στις βεβαιώσεις αποδοχών στο σχολείο τους αν τους γίνεται μηνιαία παρακράτηση της συνδρομής τους (ΑΔΕΔΥ, ΟΛΜΕ, Άλλο Ταμείο Ασφ.=ΕΛΜΕ).

Για όσους εκπαιδευτικούς δεν παρακρατείται η συνδρομή τους μέσω της μισθοδοσίας, αυτοί θα μπορούν να συμπληρώσουν αίτηση παρακράτησης (επισυνάπτεται) η οποία θα είναι διαθέσιμη την ημέρα των εκλογών, στον ισόγειο χώρο του 1ου ΓΕΛ Λάρισας.

Καλούμε τους συναδέλφους να συμμετάσχουν μαζικά στη Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση καθώς και στις εκλογές της Πέμπτης 17 Δεκεμβρίου 2015».