«Ξηλώθηκαν» 59 από τους 71 Διοικητές στα νοσοκομεία. Τί θα γίνει με τις θέσεις που χήρεψαν

Λίθος επί λίθων… δεν έμεινε στις ηγεσίες των νοσοκομείων του ΕΣΥ, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από την πενταμελή Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας και -κυρίως- μετά την τελική κρίση της Αριστοτέλους.

Μετά από ένα πολύμηνο «κρυφτό», κατά τη διάρκεια του οποίου το Υπουργείο Υγείας προσπάθησε με κάθε μέσο να καταστήσει σαφές πως οι Διοικητές που διορίσθηκαν επί Α. Γεωργιάδη και Α. Λυκουρέντζου δεν μπορούν να διευκολύνουν το Κυβερνητικό έργο, η πολιτική ηγεσία ήρθε να επισφραγίσει την επιλογή αυτή, προχωρώντας στην «καρατόμηση» του συνόλου σχεδόν των έως σήμερα Διοικήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε από την Αριστοτέλους, μετά τη σχετική αξιολόγηση από τους Διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών και την ολοκλήρωση της διαδικασίας προφορικής συνέντευξής των Διοικητών, αποφασίσθηκε η απομάκρυνση των 59 εκ των 71 συνολικά Διοικητών (44 Διοικητές και 15 Αναπληρωτές Διοικητές) και η παραμονή 12 (8 Διοικητές και 4 Αναπληρωτές). Παράλληλα 9 Διοικητές και αναπληρωτές Διοικητές υπέβαλαν ήδη τις παραιτήσεις τους.

Όπως έγινε γνωστό μάλιστα η απομάκρυνση κάποιων εξ αυτών δεν ήταν «προϊόν» της αξιολόγησης από την μη κυβερνητικά ελεγχόμενη Επιτροπή του Υπουργείου, αλλά προσωπική επιλογή του Υπουργού Υγείας, ο οποίος παρά τις σχετικές θετικές εισηγήσεις «συνεκτιμώντας το συνολικό τους έργο και τη δυνατότητα διαχείρισης κρίσεων καθώς και διασφάλισης της εργασιακής ειρήνης στα νοσοκομεία που διοικούν, έκρινε ότι η παραμονή τους στις συγκεκριμένες θέσεις ευθύνης δεν θα βοηθούσε στην προσπάθεια που καταβάλλει το Υπουργείο Υγείας για σταθεροποίηση του συστήματος και αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας».

Η διαδικασία αξιολόγησης

Η διαδικασία αξιολόγησης περιελάμβανε αξιολόγηση από τους ΔΥΠΕάρχες, οι οποίοι, υπενθυμίζεται ότι, έχουν την πολιτική εποπτεία των διοικήσεων των νοσοκομείων εδώ και δέκα μήνες. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε και προφορική συνέντευξη, τα κριτήρια των ερωτήσεων της οποίας, αλλά και η ίδια η διάρκειά της ανά ενδιαφερόμενο ήταν πάντως σύμφωνα με πολλούς Διοικητές…ρευστά, όπως άλλωστε και τα τελικά συμπεράσματά της.

Τί μέλλει γενέσθαι

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, το Υπουργείο αναμένεται να προχωρήσει άμεσα σε προκήρυξη για την κάλυψη των θέσεων που «χήρεψαν», μέσα από ανοιχτή πρόσκληση. Όπως ανακοινώθηκε, δε, τα τυπικά προσόντα της εν λόγω προκήρυξης δεν θα διαφέρουν συγκριτικά με ό,τι ίσχυε και στο παρελθόν, απλά για πρώτη φορά θα συνεκτιμηθούν και τα παρακάτω σημεία:

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με τη διοίκηση, οικονομικά και πληροφορική της υγείας ή άλλος συναφής τίτλος  στη διοίκηση και στα οικονομικά.
Διδακτορικός τίτλος σπουδών συναφής με τις υπηρεσίες υγείας, τη διοίκηση ή τα οικονομικά.
Την επαγγελματική διαδρομή, όπως προκύπτει από τις θέσεις που υπηρέτησαν καθώς και τη γενικότερη κοινωνική και επαγγελματική αναγνώριση.
Τη γνώση της αγγλικής ή άλλης επίσης γλώσσας της ΕΕ που προκύπτει από σπουδές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, η σχετικό πιστοποιητικό που αποδεικνύει επάρκεια.
Τις σπουδές στο εξωτερικό σε συναφές αντικείμενο με τη διοίκηση νοσοκομείων ή επαγγελματικό έργο σε υπηρεσίες υγείας σε χώρες του εξωτερικού.
Το εκπαιδευτικό έργο που αναγνωρίζεται σε ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ σχετικό με τις υπηρεσίες υγείας, τη διοίκηση ή τα οικονομικά ή διεθνείς δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα περιοδικά για τις υπηρεσίες υγείας.
Την προσωπικότητα και την εκτίμηση των δεξιοτήτων των υποψηφίων που απαιτούνται για τη θέση και θα προκύψει από την προφορική τους συνέντευξη.
Τη δοκιμασία αυτοαξιολόγησης.
Τυχόν συστατικές επιστολές από προηγούμενούς τους εργοδότες.
Το κοινωνικό τους έργο (συμμετοχή σε εθελοντικές οργανώσεις).

Πηγή: stogiatro.gr