ΟΑΕΔ: Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Ενίσχυση της Ρευστότητας και της Απασχόλησης

Ξεκινάει από σήμερα η δυνατότητα υποβολής των αιτήσεων για την ένταξη των ασφαλισμένων του ΟΑΕΔ στο πρόγραμμα «Ενίσχυση της Ρευστότητας και της Απασχόλησης», το οποίο αφορά επιχειρηματίες με έδρα την Αττική, την Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, τα νησιά του νότιου Αιγαίου και τη Στερεά Ελλάδα.

Το πρόγραμμα, με προϋπολογισμό 65 εκατ. ευρώ, στοχεύει στην στήριξη 12.700 εργαζόμενων – ελεύθερων επαγγελματιών και απευθύνεται:

σε νέους ελεύθερους επαγγελματίες, πρώην ανέργους, που έκαναν έναρξη επαγγέλματος από την 1/1/2014 και
σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή συνεταιρισμούς που πραγματοποίησαν καθαρή αύξηση των θέσεων εργασίας τους μετά την 1/1/2015, προσλαμβάνοντας έναν ή περισσότερους ανέργους.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την αναδρομική κάλυψη για το 201,5 δαπανών νέων ελεύθερων επαγγελματιών (ενοίκια, αποσβέσεις παγίων, ασφαλιστικές εισφορές, έμμεσες δαπάνες για την αγορά εξοπλισμού) και την επιδότηση με 450 ευρώ μηνιαίως των καθαρών νέων θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν από επιχειρήσεις ή συνεταιρισμούς εντός του 2015, με δέσμευση των τελευταίων για διατήρηση των επιδοτούμενων θέσεων για ισόποσο χρονικό διάστημα.