Αναρτήθηκαν τα δικαιώματα για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμή της ενιαίας ενίσχυσης στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκέμβρη

Αναρτήθηκε τελικά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το απόγευμα της Πέμπτης η δέσμη δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης.

Οι δικαιούχοι που έχουν υποβάλλει αίτηση ενιαίας ενίσχυσης το 2015 μέσω της online διαδικασίας θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία του λογαριασμού που κατέχουν ήδη (email και κωδικό πρόσβασης) για να αποκτήσουν πρόσβαση στην εφαρμογή

Οι δικαιούχοι που έχουν υποβάλλει αίτηση ενιαίας ενίσχυσης το 2015 μέσω Φορέα Α ή Φορέα Β (ΚΕΑ) μπορούν να απευθυνθούν στον Φορέα για την ενημέρωσή τους. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία του λογαριασμού που έχετε δημιουργήσει μόνοι σας με τον κλειδάριθμο που σας είχε δοθεί από τον Φορέα Α ή Φορέα Β (ΚΕΑ) κατά την υποβολή της αίτησης σας.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΟΠΕΚΕΠΕ: «η Διοίκηση,  όσο και τα στελέχη και το προσωπικό του ΟΠΕΚΕΠΕ, επιτελούν το καθήκον τους κάτω από δύσκολες συνθήκες πάντοτε όμως με γνώμονα τη διαφάνεια στις ενέργειές τους και την εφαρμογή της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας και τελικά την υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος. Προσθέτουμε ότι η αυστηρή τήρηση της νομιμότητας και κανονικότητας των ελέγχων και πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ ελέγχεται και πιστοποιείται από ανεξάρτητο σώμα ορκωτών λογιστών που λογοδοτεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διαπιστεύεται από αυτήν. Πληροφορούμε δε, ότι ο Οργανισμός μας εδώ και χρόνια εφαρμόζει σύστημα ατομικής ηλεκτρονικής πληροφόρησης των δικαιούχων, οι οποίοι έτσι ελέγχουν τις ενέργειες του Οργανισμού που τους αφορούν.

Θέτουμε σε γνώση όλων όσων τυχόν δε το γνωρίζουν, ότι βρισκόμαστε σε κρίσιμη καμπή λίγο πριν την πρώτη εφαρμογή των εθνικών επιλογών για τη νέα ΚΑΠ της περιόδου 2015-2020, με αλλαγή στον τρόπο κατανομής των δικαιωμάτων σε όλους τους δικαιούχους, καθώς και της καταβολής της ενιαίας ενίσχυσης. Με στόχο δε την υπεύθυνη ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων, τους διαβεβαιώνουμε ότι τον αποκλειστικό έλεγχο των πληροφοριακών συστημάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ, που αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα και σύγχρονα πληροφορικά συστήματα της χώρας,  έχει ο Οργανισμός και υπό την ευθύνη επίλεκτων στελεχών του. Επομένως, τα νέα δικαιώματα 2015-2020 υπολογίζονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για όλους ανεξαιρέτως τους αγρότες και κτηνοτρόφους της χώρας, νέους και παλαιότερους, με όσα ο κοινοτικός κανονισμός και οι εθνικές επιλογές ορίζουν.

Πληροφορούμε επίσης, ότι είναι τελείως αναληθείς οι ισχυρισμοί, ότι οι Ευρωπαίοι αγρότες έχουν ήδη πληρωθεί και μόνη εξαίρεση αποτελούν οι Έλληνες αγρότες. Οι Έλληνες αγρότες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, όπως αναφέρθηκε και στην πρόσφατη διάσκεψη των Διευθυντών των Οργανισμών Πληρωμών των Κρατών Μελών της Ε.Ε., στη μεγάλη πλειοψηφία των χωρών δεν θα δινόταν προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης. Οι περισσότερες χώρες σχεδίαζαν να δώσουν ενισχύσεις μέχρι το τέλους του έτους και κάποιες το 2016, ενώ εμείς στις αρχές του μηνός Δεκεμβρίου 2015. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι:

-Η Γαλλία δεν θα πληρώσει μέσα στο 2015

-Η Σλοβενία δεν θα πληρώσει μέσα στο 2015

-Το Βέλγιο/Βαλλονία δεν θα πληρώσει μέσα στο 2015

-Η Γερμανία θα πληρώσει έως το τέλος του Δεκέμβρη

-Η Ισπανία θα προβεί σε μέρος των πληρωμών το Δεκέμβρη

-Η Σουηδία και η Δανία θα πληρώσουν εντός του Δεκέμβρη.

Επιπρόσθετα και σε σχέση με τον ισχυρισμό περί καθυστέρησης της καταβολής της προκαταβολής αναφέρουμε, ότι πέραν των λοιπών αντικειμενικών προβλημάτων, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων του 2015 ήταν ένα μήνα αργότερα, ήτοι την 15η Ιουνίου 2015 αντί της 15ης Μαΐου που ίσχυε τα  προηγούμενα χρόνια και αυτό από μόνο του έφερε μετάθεση όλων των διαδικασιών και συνεπώς και της πληρωμής της ενιαίας ενίσχυσης. Εάν αυτό συνδυασθεί και με το νέο και πολύπλοκο υπολογισμό των νέων δικαιωμάτων, είναι κατανοητό ότι η πληρωμή της ενιαίας ενίσχυσης στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκέμβρη του 2015 είναι, αντικειμενικά, ένα επίτευγμα για τον Οργανισμό.

Είναι σίγουρο ότι υπάρχουν προβλήματα και εκκρεμότητες σε κάθε πληρωμή και μάλιστα ορισμένα από αυτά υπάρχουν εδώ και χρόνια. Σε κάθε περίπτωση οι Έλληνες αγρότες θα πρέπει να γνωρίζουν, ότι Διοίκηση και Εργαζόμενοι του ΟΠΕΚΕΠΕ, με απόλυτη σύμπνοια και αμοιβαία εμπιστοσύνη, δεσμεύονται και εργάζονται από κοινού για την επίλυση των όποιων προβλημάτων. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν ήδη δρομολογηθεί μια σειρά από καίριες παρεμβάσεις και αλλαγές με στόχο τη διαρκή βελτίωση της λειτουργίας του Οργανισμού και την αυστηρή και δίκαιη εφαρμογή των εθνικών και ευρωπαϊκών κανόνων με μόνο σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των Ελλήνων Αγροτών και τη διαφύλαξη του δημόσιου συμφέροντος».

Για άμεση χρήση της εφαρμογής «Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης» ώστε να δείτε την Ατομική Πράξη Προσδιορισμού των Προσωρινών Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης, πατήστε εδώ