«Πρόβα» για το περιουσιολόγιο το πόθεν έσχες του 2016

Από ανάκριση «γ΄ βαθμού» θα περάσουν 1 εκατ. πολίτες – Εκτός από μετοχές, καταθέσεις, ακίνητα και οχήματα, σε ειδικές στήλες θα δηλώνονται οι θυρίδες, τα φυλασσόμενα σε θυρίδες ή στο σπίτι μετρητά, τιμαλφή, πολύτιμα είδη, πολύτιμοι λίθοι και μέταλλα

Από ανάκριση γ΄ βαθμού θα περάσουν το 2016 συνολικά πάνω από 1 εκατομμύριο Έλληνες πολίτες (περίπου 300.000 υπόχρεοι μαζί με τις οικογένειές τους) καθώς θα υποβληθούν σε μία άκρως εξαντλητική διαδικασία προκειμένου να περάσουν από ψηφιακή «ακτινογραφία» όλα τα υπάρχοντά τους. Ουσιαστικά πρόκειται για μια «πρόβα» πριν την καθολική εφαρμογή του περιουσιολογίου για όλους τους πολίτες το 2016.

Μέλη της κυβέρνησης, γενικοί γραμματείς, αιρετοί άρχοντες, εφοριακοί, ελεγκτές, αξιολογητές, υπάλληλοι υπουργείων, στελέχη ΔΕΚΟ και ΝΠΔΔ, όλοι οι ένστολοι, δασάρχες, δημοσιογράφοι, μέχρι και αθλητικοί παράγοντες, διαιτητές, παρατηρητές διατησίας και δεκάδες άλλοι κλάδοι που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την Πολιτεία, θα πρέπει να συμπληρώσουν σχεδόν ό,τι έχουν και δεν έχουν, αλλά και όλες τις μεταβολές της περιουσίας τους κάθε χρόνο.

Στο νέο σύστημα, με χιλιάδες κωδικούς και ειδικούς πίνακες, θα καταγράφονται τα πάντα:

– Τραπεζικοί λογαριασμοί (ΙΒΑΝ) και καταθέσεις σε τράπεζες, αναλυτικά δηλωμένοι ανά είδος, ανά δικαιούχο, ανά νόμισμα (το σύστημα θα δέχεται δήλωση για 147 διαφορετικά νομίσματα) και ανά χώρα (προβλέπονται 195 διαφορετικά κράτη που το καθένα θα έχει ξεχωριστό κωδικό για να μπει στη δήλωση).

– Τραπεζικές θυρίδες και το περιεχόμενό τους, ανά τράπεζα και ανά χώρα, όπου θα δηλώνεται και πότε νοικιάστηκε κλπ.

– Τα κειμήλια, τα τιμαλφή και τα μετρητά που φυλάει καθένας σπίτι του.

Στην απόφαση που υπάγραψαν οι υπουργοί κ.κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος και Δημήτρης Παπαγγελόπουλος πάντως μπαίνουν και ορισμένοι «κόφτες», προς αποφυγήν τραγελαφικών καταστάσεων. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι θα πρέπει να δηλωθούν:

– μετρητά ύψους 15.000 ευρώ και άνω που μένουν κρυμμένα σε κάθε σπίτι

– κοσμήματα, χρυσά, ασημένια ή χάλκινα νομίσματα, πολύτιμοι λίθοι, πολύτιμα μέταλλα και λοιπά κινητά αντικείμενα συνολικής αξίας άνω των 30.000 ευρώ, ανά οικογένεια (δηλαδή για τον υπόχρεο, τον/την σύζυγο και τα παιδιά τους)

– ακίνητα, κτήματα, πισίνες

– αυτοκίνητα, δίκυκλα, σκάφη, αεροσκάφη, ελικόπτερα

– μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια,

– ασφαλιστήρια ζωής και λοιπά χρηματοικονομικά προϊόντα

– συμμετοχές σε επιχειρήσεις

Το 2016 θεωρείται αφετηρία του νέου συστήματος και θα πρέπει να υποβληθεί πλήρης αρχική δήλωση. Οι υπόχρεοι υποβολής δηλώσεων «πόθεν έσχες» θα υποβάλουν ηλεκτρονικά τις συγκεκριμένες δηλώσεις και θα αναγράψουν σ’ αυτές αναλυτικά στοιχεία για τα εισοδήματά τους, τις αποταμιεύσεις τους, τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία τους. Στο μέλλον, τα στοιχεία αυτά θα προσυμπληρώνονται και θα δηλώνονται μόνον οι τυχόν μεταβολές, οπότε θα είναι ευκολότερη η διαδικασία.

Ειδικότερα , από την κοινή υπουργική απόφαση των κ.κ. Τσακαλώτου και Παπαγγελόπουλου προκύπτει, ειδικότερα, ότι στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης οι υπόχρεοι θα πρέπει το 2016 να δηλώσουν:

1) Την πλήρη οικογενειακή τους κατάσταση, αν τελούν σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι, το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ των παιδιών τους κλπ.

2) Όλα τα έσοδα από κάθε πηγή που αποκτήθηκαν το προηγούμενο έτος.

3) Όλα τα φυλασσόμενα εκτός πιστωτικών ιδρυμάτων ή εντός τραπεζικών θυρίδων μετρητά, τιμαλφή, χρυσά ή ασημένια νομίσματα, πολύτιμα είδη, πολύτιμα μέταλλα, πολύτιμους λίθους, όταν το μεν συνολικό ποσό των μετρητών υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ ή η συνολική αξία υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ, αθροιστικά υπόχρεο, σύζυγο και ανήλικα τέκνα.

4) Τα υπόλοιπα των καταθέσεών τους στις τράπεζες της Ελλάδος και του εξωτερικού.

5) Μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα

6) και οποιοδήποτε χρηματοικονομικό προϊόν τράπεζας, ασφαλιστικής εταιρίας ή άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.

7) Όλα τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία τους (κατοικίες, λοιπά κτίσματα, αποθήκες, οικόπεδα, αγρούς, αγροτεμάχια, βοσκοτόπους, δασικές εκτάσεις κ.λπ.) και τα εμπράγματα δικαιώματά τους επί ακινήτων (ψιλή κυριότητα, επικαρπία, συγκυριότητα, οίκηση κ.λπ.). Σε περίπτωση μεταβολής (αγορά ή πώληση ή και τα δύο) θα πρέπει να δηλώνονται τα στοιχεία του συμβολαιογράφου κλπ.

8) Αυτοκίνητα, φορτηγά, λεωφορεία, τροχόσπιτα, δίκυκλα, γεωργικούς ελκυστήρες, μηχανήματα έργου και λοιπά οχήματα. Για κάθε ένα από τα οχήματα αυτά πρέπει να αναγραφούν πλήρη στοιχεία για την μάρκα, τον αριθμό κυκλοφορίας, τον κυβισμό και το έτος πρώτης κυκλοφορίας.

9) Σκάφη αναψυχής και άλλα πλωτά μέσα.

10) Αεροσκάφη

11) Συμμετοχές σε κάθε είδους επιχειρήσεις και νομικές οντότητες.

Σύμφωνα, εξάλλου. με τις οδηγίες που δίδονται:

– Σε περίπτωση απόκτησης εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων λόγω κληρονομικής διαδοχής, θα πρέπει να δηλώνονται τα στοιχεία του κληρονομούμενου καθώς και ο τρόπος και η ιδιότητα με την οποία ο υπόχρεος έγινε κληρονόμος.

– Σε περίπτωση απόκτησης και απώλειας οποιουδήποτε εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου, εντός του έτους που αφορά η δήλωση, θα πρέπει να δηλώνονται και οι δύο μεταβολές. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση απόκτησης και μεταβίβασης, εντός του έτους που αφορά η δήλωση, οχημάτων καθώς και πλωτών και εναερίων μέσων.
Ασφαλιστικές δικλείδες

Για την υποβοήθησή του στη συμπλήρωση της δήλωσης, ο υπόχρεος, κατά την ηλεκτρονική υποβολή και μετά την ταυτοποίησή του μέσω των κωδικών του TAXISΝΕΤ, μπορεί να αντλεί τα δεδομένα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) και ακινήτων (έντυπο Ε9) που τηρούνται ηλεκτρονικά στη Γ.Γ.Δ.Ε. Με την οριστική υποβολή υποχρεούται να επισυνάψει στην Δ.Π.Κ. τα ηλεκτρονικά αρχεία των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και ακινήτων ή να αποδεχθεί μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβολής της Δ.Π.Κ. την απευθείας άντληση των δηλώσεων αυτών από το TAXIS.

Τα στοιχεία των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και ακινήτων των υπόχρεων σε δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (Δ.Π.Κ.), οι οποίοι έχουν αποδεχτεί την απευθείας άντληση αυτών από το TAXIS κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, κατά τη διαδικασία υποβολής της Δ.Π.Κ., μεταφέρονται ψηφιακά στην εφαρμογή υποβολής.

Πηγή: protothema.gr