24ωρη απεργία σήμερα στον ΟΣΕ

Πέμπτη 03/11/2015

Όλες οι επιβατικές αμαξοστοιχίες, καθώς και τα λεωφορεία που εκτελούν εσωτερικές διαδρομές εντός του Δικτύου, εκτός των Διεθνών δρομολογίων που στο Ελληνικό τμήμα θα εκτελεστούν με λεωφορεία.

Σημείωση:

Οι αμαξοστοιχίες 600 & 601 θα κυκλοφορήσουν χωρίς τα διδάπεδα οχήματα μεταφοράς αυτοκινήτων, μετά τη λήξη της απεργίας (Πέμπτη προς Παρασκευή) από Αθήνα και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα.

Παρασκευή 04/12/2015

• Στο τμήμα γραμμής μεταξύ Φλώρινας-Θεσσαλονίκης : IC 82

• Στο τμήμα γραμμής μεταξύ Δικαίων-Αλεξανδρούπολης: IC 91

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τον αριθμό 14511 και στο www.trainose.gr