Συμμετοχή του αναπτυξιακού κέντρου Θεσσαλίας στην εναρκτήρια συνάντηση του έργου ESVET

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος ESTABLISHMENT OF A MODULAR ECVET SYSTEM IN EUROPE (ESVET), που έχει εγκριθεί και χρηματοδοτείται από την Εθνική Μονάδα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Τουρκίας στα πλαίσια του ERASMUS+, πραγματοποιήθηκε από 19/11/2015 μέχρι 20/11/2015 στις εγκαταστάσεις του Istanbul Aydin University της Κωνσταντινούπολης η εναρκτήρια εταιρική συνάντηση του σχεδίου.

Ο κύριος σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη ενός αρθρωτού συστήματος κατάρτισης σύμφωνα με τις αρχές του ECVET στον τομέα του Event Management. Εκτός του Αναπτυξιακού Κέντρου Θεσσαλίας συμμετέχουν ως εταίροι και οργανισμοί, ινστιτούτα, οργανισμοί, Πανεπιστήμια και δημόσιοι φορείς από τις χώρες: Βουλγαρία, Πορτογαλία, Γερμανία, Λετονία και Ρουμανία ενώ συντονιστής του σχεδίου είναι ο οργανισμός Inovasyon Proje της Τουρκίας.

Στην εταιρική αυτή συνάντηση παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν τόσο το χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων του σχεδίου όσο και η πρωταρχική ανάλυση του τομέα Event Management στις χώρες των εταίρων. Εκ μέρους του Α.ΚΕ.Θ. συμμετείχε στην συνάντηση ο κος. Κωστούλας Αχιλλέας ο οποίος παρουσίασε το Αναπτυξιακό κέντρο Θεσσαλίας αλλά και το χρονοδιάγραμμα και τις κατευθυντήριες οδηγίες που αφορούν στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων του έργου στις οποίες το ΑΚΕΘ έχει οριστεί ως επικεφαλής μεταξύ των εταίρων.