Προσλήψεις 14 ατόμων από τον Δήμο Φαρσάλων (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 14 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα προχωράει ο Δήμος Φαρσάλων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ