Στα 25 ευρώ το πιστοποιητικό φυτοπροστασίας σύμφωνα με το ΦΕΚ

Με τροποποιητική απόφαση, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2518/20 Νοεμβρίου 2015, ορίζεται στα 25 ευρώ το τέλος για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στις εξετάσεις χορήγησης του πιστοποιητικού ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

Τη σχετική απόφαση υπογράφουν ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάρκος Μπόλαρης και ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης.

«Το ύψος του τέλους συμμετοχής των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων στα θέματα του Παραρτήματος Β του Ν. 4036/2012 (Α΄ 8), όπως κάθε φορά ισχύει, ορίζεται σε είκοσι πέντε ευρώ (25 €).

Βρείτε εδώ ολόκληρη τη σχετική απόφαση

 

Συνημμένα αρχεία: