600 εκατ. για βιολογικά προϊόντα

Kίνητρα ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ προβλέπει το νέο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για τη μεγάλη στροφή του πρωτογενούς τομέα στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ.

Προ των πυλών βρίσκεται νέο τριετές χρηματοδοτικό πρόγραμμα για νυν και νέους καλλιεργητές βιολογικών προϊόντων, με την επιδότηση να φθάνει έως και 270 ευρώ το στρέμμα για παραγωγούς που θέλουν να κάνουν στροφή σε βιολογικές καλλιέργειες, αλλά και όσους έχουν ήδη υιοθετήσει βιολογικές μεθόδους παραγωγής. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενθάρρυνση των αγροτών να εφαρμόσουν τις αρχές και τις μεθόδους βιολογικής καλλιέργειας, καθώς και να διατηρήσουν αυτές τις μεθόδους μετά την αρχική περίοδο της μετατροπής. Και στις δύο περιπτώσεις, η στήριξη παρέχεται για την εφαρμογή ευνοϊκών για το περιβάλλον μεθόδων παραγωγής που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη βιολογική γεωργία.

Προστιθέμενη αξία
Η στροφή στις βιολογικές καλλιέργειες μπορεί να κρύβει δυσκολίες, αλλά εμφανίζει και σημαντικές προοπτικές, δημιουργώντας προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία και ταυτόχρονα εξωστρεφή. Πέραν όμως των συνθηκών μεγάλης ζήτησης που διαμορφώνονται στις αγορές της Ευρώπης, τα βιολογικά προϊόντα έχουν σαφέστατα υψηλότερη προστιθέμενη αξία.

Για παράδειγμα η τιμή για το βιολογικό λάδι -όταν αυτό είναι τυποποιημένο- είναι διπλάσια, ακόμα και τριπλάσια, σε σχέση με το συμβατικό. Αν ένα λίτρο ελαιόλαδο που προέρχεται από συμβατική καλλιέργεια κοστίζει 2,5 ευρώ, το βιολογικό κοστίζει πάνω από έξι ευρώ το λίτρο.

Η βιολογική ξεπερνά τα όρια μιας απλώς διαφορετικής παραγωγικής διαδικασίας και πρακτικής, αποτελώντας ένα νέο καλλιεργητικό σύστημα, το οποίο εκ των πραγμάτων απαιτεί αυξημένη καλλιεργητική φροντίδα και κατά συνέπεια αυξημένη ανθρώπινη εργασία σε σχέση με τη συμβατική καλλιέργεια.

Επίσης, διαφοροποιείται ως προς τη χρησιμοποιούμενη γεωργική τεχνολογία, ενώ υπάρχει αυξημένη αβεβαιότητα για την παραγόμενη ποσότητα.

Για αυτόν τον λόγο τα προϊόντα απολαμβάνουν αρκετά υψηλότερες τιμές από τα αντίστοιχα συμβατικά, ενώ αναμένεται αύξηση της ζήτησης με δεδομένη την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σε θέματα διατροφής και την στροφή τους σε ποιοτικά τρόφιμα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής, αλλά και για τη μετατροπή σε βιολογικές από συμβατικές παραγωγές.

Στην πρώτη περίπτωση γεωργοί και κτηνοτρόφοι αναλαμβάνουν να διατηρήσουν στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας τα αγροτεμάχια με τις καλλιέργειες ή τις εκτροφές ζώων για μία πενταετία και πρέπει να συνάψουν σύμβαση με εγκεκριμένο Οργανισμό Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων.

Στη δεύτερη περίπτωση οι δικαιούχοι επίσης συνάπτουν σύμβαση με εγκεκριμένο Οργανισμό Πιστοποίησης. Οι ενισχύσεις χορηγούνται για να αποζημιωθούν οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι για το διαφυγόν εισόδημα που συνεπάγεται η μετατροπή των συμβατικών σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους και για το πρόσθετο κόστος που συνίσταται σε εργαστηριακές αναλύσεις.

Τα ελάχιστα στρέμματα
Οσον αφορά την μετατροπή των καλλιεργητικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής από συμβατικές σε βιολογικές, ενίσχυση δικαιούνται οι ενεργοί γεωργοί, οι οποίοι δεσμεύονται να συνάψουν σύμβαση με εγκεκριμένο Οργανισμό Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων.

Η δέσμευση είναι τριετούς διάρκειας και εφαρμόζεται σε δηλωμένα και καθορισμένα αγροτεμάχια καθ” όλη τη χρονική διάρκεια. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της τριετούς δέσμευσής τους οι καλλιεργητές μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ενταχθούν στο υπομέτρο «Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων. Το ελάχιστο μέγεθος της εκμετάλλευσης ανέρχεται σε δύο στρέμματα για ετήσιες καλλιέργειες και τρία στρέμματα για μόνιμες φυτείες και μεικτές εκμεταλλεύσεις.

Οσον αφορά την «Ελαιοκομία», η ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης ανέρχεται σε οκτώ ελαιόδεντρα ανά στρέμμα προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για συστηματικό ελαιώνα. Από το πρόγραμμα ενίσχυσης εξαιρούνται οι καλλιέργειες τα προϊόντα των οποίων χρησιμοποιούνται για ενεργειακούς σκοπούς και οι υδροπονικές καλλιέργειες.

Σε όλη τη χώρα
Επίσης και οι Ελληνες κτηνοτρόφοι ενισχύονται η μετατροπή συμβατικών μεθόδων παραγωγής σε βιολογικές. Οι δικαιούχοι δεσμεύονται να συνάψουν σύμβαση με εγκεκριμένο Οργανισμό Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Ο ενταγμένος βοσκότοπος θα πρέπει να κατέχεται νόμιμα κατ’ έτος και για όλη την περίοδο της δέσμευσης, η οποία είναι τριετούς διάρκειας. Οι κτηνοτρόφοι μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της δέσμευσής τους μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ενταχθούν στο μέτρο «Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής».

Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής αποτελεί όλη η χώρα, ενώ τομείς παρέμβασης είναι οι βοοτροφία (αγελαδοτροφία – βουβαλοτροφία), προβατοτροφία και αιγοτροφία, ενώ επιλέξιμα για ενίσχυση είναι τα βοοειδή άνω των 6 μηνών και τα αιγοπρόβατα άνω των 12 μηνών.

Ο βοσκότοπος και το ζωικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης που θα ενταχθούν στο μέτρο πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερομένου.

• Ο βοσκότοπος να κατέχεται νόμιμα.

Πηγή: ethnos.gr