Ζητούν γιατρούς, διαιτητές και κριτές για τα σχολικά πρωταθλήματα

Ενόψει της έναρξης των Σχολικών Πρωταθλημάτων ν. Λάρισας περιόδου 2015 – 2016, καλoύνται όσοι ΓΙΑΤΡΟΙ – ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ- ΚΡΙΤΕΣ επιθυμούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους να το δηλώσουν στην Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης ν. Λάρισας (Ομάδα Φυσικής Αγωγής) προσκομίζοντας φωτοαντίγραφο του ΠΤΥΧΙΟΥ- ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ τους με Υπεύθυνη Δήλωση, μέχρι 24/11/2015.

Η αποζημίωσή τους ορίζεται σύμφωνα με το αριθ.2/5472/0022/2014-ΦΕΚ Β/224/5-2-2014 έγγραφο.