Ακριβότερα έως 89 ευρώ αναμένεται να είναι τα τέλη κυκλοφορίας για 1,8 εκατ. ιδιοκτήτες

Ακριβότερα έως 89 ευρώ αναμένεται να είναι τα τέλη κυκλοφορίας για 1,8 εκατ. ιδιοκτήτες αυτοκινήτων.

Από αυτούς 1,3 εκατ. ιδιοκτήτες θα έχουν αύξηση έως 60 ευρώ, ενώ 500.000 με οχήματα αντιρυπαντικής τεχνολογίας, που μέχρι σήμερα δεν κατέβαλλαν τέλη κυκλοφορίας, θα κληθούν τώρα να πληρώσουν έως 89 ευρώ.

EΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΣΕ 500.000 ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, η λίστα με τα νέα τέλη κυκλοφορίας περιλαμβάνει επιβαρύνσεις για αυτοκίνητα με ημερομηνία ταξινόμησης από τον Ιανουάριο του 2006 μέχρι την 1η Νοεμβρίου του 2010, αλλά και για τα αντιρυπαντικής τεχνολογίας που έχουν ταξινομηθεί από την 1η Νοεμβρίου του 2010 έως σήμερα.

Ενδεικτικά, για αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν από τον Ιανουάριο του 2006 έως την 1η Νοεμβρίου του 2010 και είναι από 1.358 έως 1.548 κυβικά εκατοστά, τα τέλη κυκλοφορίας τους αυξάνονται από τα 240 στα 255 ευρώ.

Αντίθετα, λιγότερα τέλη κυκλοφορίας, από 15 έως 90 ευρώ, θα πληρώσουν όσοι έχουν στην ιδιοκτησία τους οχήματα τα οποία έχουν ταξινομηθεί μέχρι τον Δεκέμβριο του 2005.

Αναλυτικότερα, όσοι έχουν αυτοκίνητο από 1.549 έως 1.738 κ.εκ., με ημερομηνία ταξινόμησης πριν από το 2000, θα καταβάλουν τέλη κυκλοφορίας ύψους 250 ευρώ (από 265 ευρώ πέρυσι), ενώ όσοι έχουν οχήματα από 1.929 έως 2.357 κ.εκ., με πρώτη ημερομηνία άδειας κυκλοφορίας από τον Ιανουάριο του 2001 έως τον Δεκέμβριο του 2005 θα πληρώσουν 630 ευρώ (από 660 ευρώ για το 2014).

Πηγή: Realnews