Σεμινάριο για τα λογιστικά πρότυπα

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών προτίθεται να διοργανώσει εξειδικευμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» για όλες τις επιχειρήσεις της περιοχής, διάρκειας 20 ωρών.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάλυση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.
Θέματα αρχείων λογαριασμών και παραστατικών πώλησης σύμφωνα με τα Ελληνικά
Λογιστικά Πρότυπα ν. 4308/24.11.2014.
Τι ισχύει με την εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, σχετικά με τα βιβλία και τα στοιχεία.
Λογιστικά αρχεία, παραστατικά πωλήσεων: χονδρικές – λιανικές – ΦΤΜ – φορολογικοί μηχανισμοί.

Οι συμμετέχοντες αποκτούν Γνώσεις και Δεξιότητες που μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν από την επόμενη μέρα.

Σε ποιους απευθύνεται
Σε λογιστές – φοροτεχνικούς, μεσαία και ανώτερα στελέχη λογιστηρίων επιχειρήσεων

Συνοπτικό Περιεχόμενο προγράμματος

• Θέματα Αρχείων Λογαριασμών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ΕΛΠ) Ν. 4308/2014
• ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ΕΛΠ)
• Πεδίο εφαρμογής των ΕΛΠ
• Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων – ορισμοί
• ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ σύμφωνα με τα ΕΛΠ (ΒΙΒΛΙΑ κατά ΚΦΑΣ)
• Παραστατικά πωλήσεων σύμφωνα με ΕΛΠ (στοιχεία κατά ΚΦΑΣ)
• Προετοιμασία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων

Στους συμμετέχοντες θα διανεμηθούν:
• Αναλυτικές σημειώσεις
• Βεβαίωση παρακολούθησης

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί 27 & 28/11/2015 και 11 & 12/12/2015 (Παρασκευή 17:00-21:15 και Σάββατο 10:00-14:15) στον ΣΘΕΒ, Λεωφόρος Καραμανλή και Βιομηχανίας, 1oς όροφος, Λάρισα

Εισηγητής του προγράμματος: κ. κ. Δημήτρης Δημητρίου, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (ΣΟΕΛ) (ACCA) με μεγάλη διδακτική και επαγγελματική εμπειρία.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα επιχορήγησης όλου του κόστους του σεμιναρίου κάνοντας χρήση του πόρου της εργοδοτικής εισφοράς 0,24% του (Λ.Α.Ε.Κ.) μέσω του ΟΑΕΔ. Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τα γραφεία του ΣΘΕΒ τηλ. 2410-555507 (Δ/νση: Λεωφ. Καραμανλή & Βιομηχανίας) μέχρι και την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2015.