Υπεγράφη η συμφωνία για την εξαγορά των καταστημάτων της Alpha Bank στην Βουλγαρία από την Eurobank

Tην οριστική συμφωνία για την εξαγορά των βουλγαρικών καταστημάτων της Alpha BankΑΛΦΑ-11,82% από την Eurobank Bulgaria (Postbank) υπέγραψαν σήμερα οι δύο τράπεζες.

Η συμφωνία περιλαμβάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων του βουλγαρικού καταστήματος της Alpha Bank, το οποίο είχε συνολικό ενεργητικό 464 εκατ. ευρώ, καταθέσεις ύψους 261 εκατ., χορηγήσεις μετά προβλέψεων συνολικής αξίας ύψους 307 εκατ. και δίκτυο 82 καταστημάτων.

Στο πρώτο τρίμηνο του 2016 η ολοκλήρωση της συναλλαγής

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, η συναλλαγή εντάσσεται στα σχέδια αναδιαρθρώσεως των δύο τραπεζικών ομίλων, όπως αυτά είχαν εγκριθεί το 2014 από την αρμόδια Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με την εξαγορά των εργασιών του Καταστήματος Βουλγαρίας της Alpha Bank, η Postbank προσβλέπει στην ισχυροποίηση της θέσης της στη βουλγαρική τραπεζική αγορά και τη διεύρυνση της πελατειακής της βάσης σε εργασίες λιανικής και εταιρικής τραπεζικής.

Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η Postbank θα καταστεί η τέταρτη μεγαλύτερη τράπεζα στην Βουλγαρία με βάση τις καταθέσεις και τις χορηγήσεις. Η Postbank πρόκειται να ωφεληθεί από σημαντικές συνέργειες ήδη από το δεύτερο χρόνο, ενώ διατηρεί τον υψηλό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και τα σημαντικά αποθέματα ρευστών διαθεσίμων της.

Σε επίπεδο ομίλου, η συναλλαγή θα ενισχύσει οριακά την κεφαλαιακή θέση του ομίλου της Eurobank, ενώ για την Alpha Bank είναι κεφαλαιακά ουδέτερη και εντάσσεται στο επιχειρηματικό της σχέδιο που προβλέπει απο-επένδυση από τις μη βασικές αγορές δραστηριοποίησης του Ομίλου.

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας, αναμένεται να λάβει χώρα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2016 και τελεί υπό την αίρεση της λήψης των απαραίτητων κανονιστικών εγκρίσεων.