Άρθρα για:Άλλα άρθρα

Άλλα άρθρα

Φροντιστήριο ΠΡΟΤΥΠΟ Καθηγητής: Σπύρος Μουστάκας ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία τις, σχεδὸν πρώτη σκέψις περὶ πόλεως ἰδεῖν, τί ποτέ ἐστιν ἡ πόλις. Νῦν…