Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός γεωπόνου για συμμετοχή σε Διεθνές πρόγραμμα στον τομέα της αναγεννητικής γεωργίας και του βιολογικού βαμβακιού

Το Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αναζητά γεωπόνο με γνώσεις στην εδαφολογία, στην καλλιέργεια βαμβακιού και στη βιολογική καλλιέργεια. Επιπλέον απαραίτητο προσόν είναι η τουλάχιστον πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. Επίσης θα ληφθεί υπόψη η γνώση της γαλλικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό στα αγγλικά, στη διεύθυνση: Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, rurlab@uth.gr. Θα ακολουθήσει συνέντευξη στα αγγλικά.

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου, Δημήτρης Γούσιος

Η Συντονίστρια του Διεθνούς προγράμματος, Γάκη Δήμητρα