Ζητούνται για εργασία από την ACS Courier στα Φάρσαλα

Από την ACS Courier ζητούνται:

  • Διανομέας (courier) για 6ωρη πρωινή απασχόληση με αμοιβή 5 ευρώ/ώρα, κάτοχος διπλώματος οδήγησης διτρόχου.
  • Υπάλληλος για 4ωρη γραμματειακή απασχόληση (reception), γνώστης Αγγλικών, χρήστης Η/Υ, Word, Excel.

Αποστολή βιογραφικών στο email: lrt2@acscourier.gr